ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

26.09.2018.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 25.09.2018.ГОД.

539.471,34

1.

Стање претходног дана 25.09.2018.

2.638.773,16

2.

РФЗО енергенти

 

3.

РФЗО лекови ван листе

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО уградни материјал 6/2018 II део

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО исхрана

 

8.

РФЗО плате 9/2018 I део

 

9.

РФЗО крв

 

10.

РФЗО превоз

 

11.

Остале уплате Бел медик

 

12.

Остале уплате породиљско 2018

 

13.

Остале уплате инвалиди

 

14.

Остале уплате повраћај дневница

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 25.09.2018.

2.099.301,82

УКУПНО

539.471,34

 

1.

Исплата превоз за 8/2018

 

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

2.840,00

4.

Остале исплате дневнице

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате породиљско

1.211.362,82

9.

Остале исплате превоз

885.099,00

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

2.099.301,82

ОСТАЈЕ 25.09.2018. ГОД.

539.471,34