17.07.2024.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА 16.07.2024. год.

 

725.245,33

1.

Стање претходног дана 16.07.2024.

392.560,41

2.

РФЗО лекови- директно плаћање

 

3.

РФЗО лекови са листе Д

 

4.

РФЗО остали материјални трошкови

 

5.

РФЗО директно плаћање- санитет

 

6.

РФЗО енергенти

 

7.

РФЗО крв

296.588,52

8.

РФЗО плате 7/2024

20.717.567,79

9.

РФЗО лекови ван листе

 

10.

РФЗО јубиларне награде

 

11.

РФЗО исхрана

 

12.

Остале уплате повраћај средстава

 

13.

Остале уплате фонд ПИО инвалиди

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

58.000,00

16.

исплаћено дана 16.07.2024

20.739.471,39

 

725.245,33

 

1.

Исплата плата

20.717.567,79

2.

Исплата добављачи

21.883,40

3.

Остале исплате директно плаћање

 

4.

Остале исплате превоз

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

20,20

7.

Остале исплате солидар.помоћ

 

8.

Остале исплате отпремнина

 

9.

Остале исплатe јубиларна награда

 

10.

Повраћај средстава

 

УКУПНО

4.700,00

ОСТАЈЕ 16.07.2024. ГОД.

725.245,33