ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

31.01.2023

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 30.01.2023. год.

 

2.137.420,91

1.

Стање претходног дана30.01.2023.

270.212,58

2.

РФЗО лекови

 

3.

РФЗО исхрана

172.583,33

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО лекови ван листе

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

1.694.625,00

7.

РФЗО лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО плате 1/2023

 

9.

РФЗО крв

 

10.

РФЗО солидарна помоћ

 

11.

РФЗО отпремнине

 

12.

Остале уплате солидарна помоћ за дужу болест

 

13.

Остале уплате повраћај средстава

 

14.

Остале уплате Фонд ПИО

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 30.01.2023.

 

 

 

 

1.

Исплата плата

 

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате превоз

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате солидар.помоћ

8.

Остале исплате надзорни и управни одбор

 

9.

Остале исплатe отпремнина

 

10.

Повраћај средстава

 

УКУПНО

 

ОСТАЈЕ 30.01.2023. ГОД.

2.137.420,91