ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

20.08.2019.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 19.08.2019.ГОД.

733.561,36

1.

Стање претходног дана 16.08.2019.

829.926,82

2.

РФЗО превоз

 

3.

РФЗО лекови

11.824,45

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО уградни материјал

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО крв

 

8.

РФЗО плате 8/2019 I део

 

9.

РФЗО енергенти

 

10.

РФЗО јубиларна награда

 

11.

Остале уплате Министарство здравља

7.920.000,00

12.

Остале уплате породиљско 6/2019

 

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате враћена обустава

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 19.08.2019.

8.028.189,91

УКУПНО

733.561,36

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

8.005.874,15

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате породиљско боловање

 

5.

Исплата превоз

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате уговори о допунском раду

 

8.

Остале исплате јубиларне

 

9.

Остале исплате

22.315,76

10.

Повраћај за лекове РФЗО

 

УКУПНО

8.028.189,91

ОСТАЈЕ 19.08.2019. ГОД.

733.561,36