ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

16.04.2021.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 15.04.2021.ГОД.

2.138.879,52

1.

Стање претходног дана 14.04.2021.

2.156.060,31

2.

РФЗО лекови

 

3.

РФЗО eнергенти

 

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО лекови ван листе

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО остали уградни материјал

 

8.

РФЗО плате 03/2021

 

9.

РФЗО јубиларне награде

 

10.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

11.

РФЗО солидарна помоћ за Цовид

 

12.

Остале уплате породиљско 6/2019

 

13.

Остале уплате Мин.здравља

 

14.

Остале уплате судски извршитељ

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 15.04.2021.

17.180,79

 

2.138.879,52

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

17.180,79

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате таксе

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларна награда

 

8.

Остале исплате инвалиди

 

9.

Остале исплатe коморе и синдикат

 

10.

Повраћај за пројекат

 

УКУПНО

17.180,79

ОСТАЈЕ 15.04.2021. ГОД.

2.138.879,52