ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

20.10.2017.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 19.10.2017.ГОД.

5.959.035,50

1.

Стање претходног дана 18.10.2017.

1.251.888,54

2.

РФЗО енергенти

 

3.

РФЗО превоз 10/2017

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

1.625.750,92

5.

РФЗО остали уградни материјал

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

1.726.875,00

7.

РФЗО крв и продукти

 

8.

РФЗО исхрана

 

9.

РФЗО јубиларне награде

 

10.

РФЗО лекови ван листе

1.450.068,57

11.

Остале уплате повраћај обуставе

 

12.

Остале уплате породиљско 6/17

 

13.

Остале уплате повраћај школарине

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 19.10.2017.

95.547,53

УКУПНО

5.959.035,50

 

1.

Исплата плата за 7/ 2017 други део

 

2.

Исплата добављачи

34.963,53

3.

Остале исплате готовина

60.584,00

4.

Остале исплате повраћај обуставе

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате волонтери

 

9.

Остале исплате превоз за 9/2017

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

95.547,53

ОСТАЈЕ 19.10.2017. ГОД.

5.959.035,50