29.09. 2023

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У 28.09. 2023. год.

 

3.162.451,57

1.

Стање претходног дана 28.09.2023.

521.979,87

2.

РФЗО лекови- директно плаћање

 

3.

РФЗО лекови са листе Д

 

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

836.967,57

5.

РФЗО исхрана

194.583,33

6.

РФЗО остали материјални трошкови

1.694.625,00

7.

РФЗО лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО плате 9/2023

 

9.

РФЗО директно плаћање медицински потрошни

 

10.

РФЗО -отпремнине

 

11.

РФЗО јубиларне награде

 

12.

Остале уплате солидарна помоћ

 

13.

Остале уплате

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 28.09.2023

85.704,20

 

3.162.451,57

 

1.

Исплата плата

 

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате директно плаћање

 

4.

Остале исплате превоз

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

165,20

7.

Остале исплате солидар.помоћ

 

 

8.

Остале исплате отпремнина

9.

Остале исплатe јубиларна награда

85.539,00

10.

Повраћај средстава

 

УКУПНО

85.704,20

ОСТАЈЕ 29.09.2023. ГОД.

3.162.451,57