ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

13.10.2021.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 12.10.2021.ГОД.

3.448.291,59

1.

Стање претходног дана 11.10.2021.

3.467.077,69

2.

РФЗО лекови

 

3.

РФЗО eнергенти

 

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО јубиларне награде

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО плате 08/2021

 

9.

РФЗО остали уградни материјал

 

10.

РФЗО исхрана

 

11.

РФЗО награде за Цовид

 

12.

Остале уплате Министарство здравља

 

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате судски извршитељ

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 12.10.2021.

18.786,10

 

3.448.291,59

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

18.786,10

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате превоз

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате надзорни и управни одбор

 

9.

Остале исплатe коморе и синдикат

 

10.

Повраћај обуставе

 

УКУПНО

18.786,10

ОСТАЈЕ 12.10.2021. ГОД.

3.448.291,59