ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

21.02.2018.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 20.02.2018.ГОД.

3.314.585,39

1.

Стање претходног дана 19.02.2018.

1.381.785,96

2.

РФЗО лекови

1.814.166,67

3.

РФЗО превоз 2/2018

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО породиљско

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО исхрана

211.666,67

8.

РФЗО плате 2/2018 I део

 

9.

РФЗО крв 2/2018 I део

 

10.

РФЗО лекови ван листе

 

11.

Остале уплате готовина

 

12.

Остале уплате откуп стана

 

13.

Остале уплате

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 20.02.2018.

93.033,91

УКУПНО

3.314.585,39

 

1.

Исплата плата за 2/2018

90.453,91

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

2.580,00

4.

Остале исплате враћена обустава

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате породиљско

 

9.

Остале исплате превоз за 1/2018

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

93.033,91

ОСТАЈЕ 20.02.2018. ГОД.

3.314.585,39