ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

18.07.2018.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 17.07.2018.ГОД.

4.137.967,70

1.

Стање претходног дана 16.07.2018.

1.818.271,15

2.

РФЗО енергенти 6/2018 II део

875.000,00

3.

РФЗО лекови 6/2018 II део

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО уградни материјал 6/2018 II део

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

1.726.875,00

7.

РФЗО исхрана 6/2018 II део

211.666,67

8.

РФЗО плате 6/2018 I део

 

9.

РФЗО крв 4/2018 I део

 

10.

РФЗО превоз

 

11.

Остале уплате готовина

 

12.

Остале уплате породиљско 4/2018

30.023,94

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 17.07.2018.

523.869,06

УКУПНО

4.137.967,70

 

1.

Исплата плата за 6/2018

58.524,17

2.

Исплата добављачи

465.344,89

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате рефундација трошкова

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате породиљско

 

9.

Остале исплате превоз за 4/2018

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

523.869,06

ОСТАЈЕ 17.07.2018. ГОД.

4.137.967,70