ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

28.07.2021.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 27.07.2021.ГОД.

290.343,71

1.

Стање претходног дана 26.07.2021.

298.023,70

2.

РФЗО лекови директно плаћање

 

3.

РФЗО eнергенти

 

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО остали уградни материјал

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО плате 06/2021

 

9.

РФЗО јубиларне награде

 

10.

РФЗО крв

 

11.

РФЗО награде за Цовид

 

12.

Остале уплате Министарство здравља

 

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате судски извршитељ

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 27.07.2021.

7.679,99

 

290.343,71

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

4.199,99

3.

Остале исплате готовина

3.480,00

4.

Остале исплате таксе

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларна награда

 

8.

Остале исплате солидарна помоћ

 

9.

Остале исплатe коморе и синдикат

 

10.

Повраћај за пројекат

 

УКУПНО

7.679,99

ОСТАЈЕ 27.07.2021. ГОД.

290.343,71