ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

26.04.2022

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 21.04.2022 год

 

262.811,54

1.

Стање претходног дана 20.04.2022.

280.931,22

2.

РФЗО лекови

 

3.

РФЗО eнергенти

 

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО лекови ван листе

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО плате 08/2021

 

9.

РФЗО награде радницима у Цовиду

 

10.

РФЗО исхрана

 

11.

РФЗО отпремнине

 

12.

Остале уплате Министарство здравља

 

13.

Остале уплате по судском решењу

 

14.

Остале уплате инвалиди

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 21.04.2022.

18.119,68

 

262.811,54

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате Уговор о ауторском делу

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

18.119,68

7.

Остале исплате солидар.помоћ породиље

 

8.

Остале исплате надзорни и управни одбор

 

9.

Остале исплатe коморе и синдикат

 

10.

Повраћај обуставе

 

УКУПНО

18.119,68

ОСТАЈЕ 21.04.2022. ГОД.

262.811,54