ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

02.12.2022

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 01.12.2022. год.

 

1.469.924,19

1.

Стање претходног дана 30.11.2022.

850.523,47

2.

РФЗО лекови

3.

РФЗО eнергенти

 

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО лекови ван листе

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО плате 11/2022

20.659.976,79

9.

РФЗО крв

101.002,66

10.

РФЗО солидарна помоћ

 

11.

РФЗО отпремнине

 

12.

Остале уплате Министарство здравља

539.588,05

13.

Остале уплате повраћај средстава

 

14.

Остале уплате обустава

5.724,54

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

563.503,36

16.

Исплаћено дана 01.12.2022.

21.250.394,68

 

1.469.924,19

 

1.

Исплата плата

21.236.306,19

2.

Исплата добављачи

6.993,00

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате превоз

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

7.095,49

7.

Остале исплате солидар.помоћ

 

8.

Остале исплате надзорни и управни одбор

 

9.

Остале исплатe отпремнина

 

10.

Повраћај средстава

 

УКУПНО

21.250.394,68

ОСТАЈЕ 01.12.2022. ГОД.

1.469.924,19