ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

20.04.2018.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 19.04.2018.ГОД.

5.145.943,35

1.

Стање претходног дана 18.04.2018.

3.632.902,47

2.

РФЗО лекови

 

3.

РФЗО превоз 3/2018

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО исхрана

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО отпремнине

 

8.

РФЗО плате 4/2018 I део

 

9.

РФЗО крв 4/2018 I део

 

10.

РФЗО јубиларне награде

 

11.

Остале уплате готовина

 

12.

Остале уплате породиљско

1.689.064,09

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 19.04.2018.

176.023,21

УКУПНО

5.145.943,35

 

1.

Исплата плата за 4/2018

 

2.

Исплата добављачи

16.002,00

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате рефундација трошкова

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

160.021,21

8.

Остале исплате регистрација

 

9.

Остале исплате превоз за 3/2018

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

176.023,21

ОСТАЈЕ 19.04.2018. ГОД.

5.145.943,35