ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

15.06.2018.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 14.06.2018.ГОД.

2.021.851,06

1.

Стање претходног дана 13.06.2018.

1.532.681,12

2.

РФЗО енергенти 5/2018 I део

 

3.

РФЗО лекови 5/2018 I део

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

533.049,94

5.

РФЗО уградни материјал 5/2018 I део

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО исхрана 5/2018 I део

 

8.

РФЗО плате 5/2018 II део

 

9.

РФЗО крв 4/2018 I део

 

10.

РФЗО превоз

 

11.

Остале уплате готовина

 

12.

Остале уплате породиљско 4/2018

 

13.

Остале уплате судски извршитељ

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 14.06.2018.

43.880,00

УКУПНО

2.021.851,06

 

1.

Исплата плата за 5/2018

 

2.

Исплата добављачи

43.880,00

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате рефундација трошкова

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате породиљско

 

9.

Остале исплате превоз за 4/2018

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

43.880,00

ОСТАЈЕ 14.06.2018. ГОД.

2.021.851,06