06.12. 2023

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ 05.12 2023. год.

 

10.360.784,96

1.

Стање претходног дана 05.12.2023.

11.832.850,22

2.

РФЗО лекови- директно плаћање

 

3.

РФЗО лекови са листе Д

 

4.

РФЗО енергенти

 

5.

РФЗО превоз

715.268,56

6.

РФЗО остали материјални трошкови

 

7.

РФЗО лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО плате 11/2023

 

9.

РФЗО директно плаћање

 

10.

РФЗО санитет

 

11.

РФЗО јубиларне награде

 

12.

Остале уплате солидарна помоћ

 

13.

Остале уплате

30.000,00

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

исплаћено дана 05.12. 2023

2.217.333,82

 

10.360.784,96

 

1.

Исплата плата

 

2.

Исплата добављачи

2.213.931,47

3.

Остале исплате директно плаћање

 

4.

Остале исплате превоз

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

902,35

7.

Остале исплате солидар.помоћ

 

8.

Остале исплате отпремнина

 

9.

Остале исплатe јубиларна награда

 

10.

Повраћај средстава

2.500,00

УКУПНО

2.217.333,82

ОСТАЈЕ 05.12.2023. ГОД.

10.360.784,96