ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

15.10.2019.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 14.10.2019.ГОД.

604.695,98

1.

Стање претходног дана 11.10.2019.

603.045,98

2.

РФЗО исхрана

 

3.

РФЗО лекови

 

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО уградни материјал

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО јубиларне награде

 

8.

РФЗО плате 9/2019 други део

 

9.

РФЗО енергенти

 

10.

РФЗО превоз

 

11.

Остале уплате Министарство здравља

 

12.

Остале уплате породиљско 6/2019

 

13.

Остале уплате по судском извршењу

 

14.

Остале уплате

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

1.650,00

16.

Исплаћено дана 14.10.2019.

 

 

604.695,98

 

1.

Исплата плате

 

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате породиљско боловање

 

5.

Исплата превоз

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате уговори о допунском раду

 

8.

Остале исплате јубиларне награде

 

9.

Остале исплате дневнице

 

10.

Повраћај за лекове РФЗО

 

УКУПНО

 

ОСТАЈЕ 14.10.2019. ГОД.

604.695,98