ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

29.05. 2023

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У 26.05. 2023. год.

 

980.232,04

1.

Стање претходног дана 26.05.2023.

984.380,04

2.

РФЗО лекови- директно плаћање

 

3.

РФЗО лекови са листе Д

 

4.

РФЗО санитетски и мед.потр.

 

5.

РФЗО лекови ван листе

 

6.

РФЗО остали материјални трошкови

 

7.

РФЗО лаборат.мат. директно плаћање

 

8.

РФЗО плате 5/2023

 

9.

РФЗО директно плаћање - струја

 

10.

РФЗО стимулација -ковид

 

11.

РФЗО енергенти

 

12.

Остале уплате солидарна помоћ за дужу болест

 

13.

Остале уплате повраћај средстава

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 26.05.2023

4.148,00

 

980.232,04

 

1.

Исплата плата

 

2.

Исплата добављачи

 

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате превоз

 

5.

Исплата Уговор о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

4.148,00

7.

Остале исплате солидар.помоћ

 

8.

Остале исплате инвалиди

 

9.

Остале исплатe јубиларна награда

 

10.

Повраћај средстава

 

УКУПНО

4.148,00

ОСТАЈЕ 26.05.2023. ГОД.

980.232,04