ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД, Краља Милутина бр. 50

Подрачун : 840-176661-56

 

18.08.2017.

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ИНСТИТУТУ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ НА ДАН 17.08.2017.ГОД.

12.466.325,32

1.

Стање претходног дана 16.08.2017.

1.432.234,04

2.

РФЗО енергенти

 

3.

РФЗО плата 8/2017 први део

9.158.564,61

4.

РФЗО санитетски и медицински материјал

 

5.

РФЗО остали уградни материјал

 

6.

РФЗО материјални и остали трошкови

 

7.

РФЗО крв и продукти

70.000,00

8.

РФЗО исхрана

 

9.

РФЗО јубиларне награде

 

10.

РФЗО лекови

1.814.166,67

11.

Остале уплате инвалиди рада

 

12.

Остале уплате породиљско 6/17

 

13.

Остале уплате откуп стана

 

14.

Остале уплате Министарство здравља

 

15.

Остале уплате пренос средстава са сопств.рачуна

 

16.

Исплаћено дана 17.08.2017.

8.640,00

УКУПНО

12.466.325,32

 

1.

Исплата плата за 7/ 2017 други део

 

2.

Исплата добављачи

8.640,00

3.

Остале исплате готовина

 

4.

Остале исплате превоз

 

5.

Остале исплате Уговори о допунском раду

 

6.

Остале исплате - провизија банке

 

7.

Остале исплате јубиларне награде

 

8.

Остале исплате волонтери

 

9.

Остале исплате котизација

 

10.

Повраћај за превоз РФЗО

 

УКУПНО

8.640,00

ОСТАЈЕ 17.08.2017. ГОД.

12.466.325,32