Институт за неонатологију, Београд

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Актуелне информације

13.09.2011.

V Симпозијум "СУСРЕТИ СЕСТАРА У НЕОНАТОЛОГИЈИ" одржаће се 30.09.2011. год. у Сава Центру, ул. Милентија Поповића бр.9, сала бр.1/0 са почетком у 9,30 ч.

Симпозијум је акредитован одлуком Здравственог савета Србије број: 153-02-1685/2011-02 од 17.05.2011. г. одлуком о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 17.12.2010.г. (број: 153-02-4246/2010/02) у априлском року 2011.год. под редним бројем: Д-1-1668/11. Број бодова за пасивно учешће - 5.

Пријаве за учешће слати на e-mail: edukator.neonatologija@gmail.com

Пријава треба да садржи следеће податке: име и презиме, број лиценце, матични број и назив установе.
Котизација за учешће износи 1.000,00 дин. и уплата се врши на број рачуна: 840-176667-38 ПИБ:100219640