Институт за неонатологију, Београд

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
НЕОНАТАЛНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНА РАЗВОЈНА НЕГА И ПРОГРАМ ПРОЦЕНЕ - NIDCAP®

О примени неонаталне индивидуализоване развојне неге (NIDCAP®) у Институту говорило се у емисији "Водич за родитеље".
Кликните овде да погледате ВИДЕО прилог


У Институту за неонатологију бебе ће се ускоро неговати по методологији са Харвард Медицинског Факултета.

ШТА ЈЕ ТО NIDCAP®?

NIDCAP® је специфичан нацин неге и процене понашања новорођенчета: то је и рани интервентни програм, индивидуално прилагођен свакој беби и породично оријентисан - што значи да је у његово спровођење активно укључена породица.
Пун назив овог програма је Неонатална индивидуализована развојна нега и програм процене, (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program).
Програм је настао 1986.г. у САД, заснован је на синактивној развојној теорији, а његов аутор је др Heidelize Als, професор развојне психологије на Дечијој клиници Медицинског факултета Харвард, која је и дешифровала организацију понашања превремено рођеног новорођенчета. Име је заштићено са цлиљем да се одржи јасно дефинисан концепт и гарантовани квалитет.
У свету постоји укупно 17 регистрованих неонаталних центара који у потпуности спроводе овај програм, 11 у САД и свега 6 у Европи. Формална едукација једног NIDCAP стручњака траје 2 године.

Зашто NIDCAP®?

Развој савремене перинаталне медицине и медицинских технологија је омогућио преживљајвање превремено рођених беба све мање зрелости и тежине на рођењу (испод 1000 г).
Шездесете године прошлог века биле су посвећене развоју неонаталне интензивне неге и управо овој борби за преживљавање, а од осамдесетих година надаље започиње борба за квалитет.
А ево и зашто: 10 – 25% превремено рођених беба испољава касније у детињству неуроразвојно кашњење или одређене дисфункције. Такође се зна да превремено рођена деца у школском узрасту имају нижи IQ, већи ризик за поремећај звани дефицит пажње, тешкоће у социо-емоционалном функционисању и веће потребе за додатном помоћи у школи.
Сматра се да би узрок ових поремећаја могла бити управо рана сензорна искуства којима је незрели нервни систем био изложен пре времена, услед превременог рођења.
Последње тромесечје трудноће представља критичан период развоја мозга. Раст мозга је најинтензивнији, нервне ћелије се стварају, умножавају и мигрирају, стварају се бројне везе међу њима, бројни рецептори... Током овог периода беба је у материци своје мајке, ушушкана и заштићена од свих утицаја спољне средине.
Превременим рођењем, беба бива измештена из ове заштићене средине, често захтева интензивно лечење да би преживела, смештена у одељење интензивне неге, прикључена на бројне апарате, мониторе, подвргнута бројним понављаним дијагностичким и терапијским процедурама. ...
У овим околностима, незрели нервни систем, који је у веома осетљивој фази развоја, бива преплављен бројним дражима, које не може да савлада и које представљају стрес и угрожавају његов правилан програмирани развој, што за последицу може имати већ описане неуроразвојне дисфункције.
У медицинској литератури постоје подаци о могућем штетном дејству континуираног светла, буке, неодговарајућег позиционирања, честог узнемиравања, понављаног бола због неопходних дијагностичких и терапјских процедура, отсуства мајке, породице...

Како се NIDCAP® спроводи?
По NIDCAP® систему неге сви ови негативни фактори околине се елиминишу или умањују.
Укида се континуирано светло у болничким одељењима и уводи се режим дан – ноћ: светла се гасе када то клиничко стање бебе допушта, а инкубатори се покривају специјалним прекривачима како би се омогућили дужи периоди мирног сна и одмора, а незрелим очима дозирала оптимална количина светлости у односу на фазу развоја.
Бука се минимизира елиминисањем звукова који долазе споља, утишавањем звучних сигнала аларма, тихим разговором и контролом нивоа буке децибелметрима.
Прегледи, дијагностичке и терапијске процедуре се планирају тако да се избегне често узнемиравање новорођенчета и омогуће му се што дужи периоди мирног сна и одмора.
При извођењу свих болних процедура примењују се одговарајући аналгетици или неке од нефармаколошких мера са доказаним аналгетским дејством.
Важну улогу могу имати и цуцле варалице, које елиминишу бол и стрес. Изузетно се обраћа пажња на позиционирање. Беба увек треба да је у благо савијеном (флексионом) положају, да глава буде у осовини тела, а руке и ноге благо савијене.
Превремено рођена беба нема способност да контролише своје тело, да се сама врати у овај положај уколико се нађе у потпуно истегнутом положају, који за њу значи дезорганизацију.
Стога је потребна помоћ да би се одржала у флексионом положају, што јој омогућује самоумирење, мир и стабилност. У ту сврху користе се специјална гнезда, подупирачи, ролне, покривачи.

       

Присуство мајке, родитеља и породице су од непроцењивог значаја.
Осим емоционалне добробити, мајка/породица има повољан утицај на напредовање и психомоторни развој детета, и стога се везе између родитеља и бебе ојачавају и подржавају на сваки начин.


Шта раде NIDCAP® професионалци?

Могло би се рећи да су NIDCAP® професионалци „преводиоци за бебе”, који нам преносе шта свака беба покушава да нам каже.
Они раде бројне понављане обсервације понашања превремено рођених беба по одређеној методологији (на свака 2 минута, током 45 минута).
Из тога следи извештај – који нам говори који је степен зрелости, степен развоја, које су снаге и способности дотичне бебе да контролише своје тело, организује своје понашање и подноси и савладава стрес, откривају се дисфункције, ако постоје.
Затим следе препоруке за медицинско особље и родитеље (који су партнери) како да се понашају, како да прилагоде негу, медицински третман и околину управо тој беби – њеном степену зрелости, тренутним способностима и подрже њен правилан развој. Родитељи бивају научени и подржавани да учествују у нези и, уз помоћ медицинских стручњака, постају активни и драгоцени чланови тима.
Обсервације се понављају у одређеним временским интервалима, прати се прогрес код бебе и настају нове процене и препоруке: на тај начин могуће је далеко боље разумети стање и потребе превремено рођене бебе, она има лечење и негу прилагођене баш њој, уз континуирано праћење и корекције психомоторног развоја, при чему су родитељи главни учесници у нези, а породица на окупу и функционише у складу са медицинским стручњацима.
Осим подршке психомоторном развоју, NIDCAP® јача и стабилизује породицу превремено рођене бебе, развијајући односе између свих учесника: између бебе и родитеља, између родитеља и медицинских професионалаца и између самих медицинских професионалаца.

       

Које су доказане предности NIDCAP®-а?

Код беба, негованих по овој методологији, доказане су следеће предности:
 • Краћа примена механичке вентилације
 • Краћа примена додатног кисеоника
 • Мање плућних компликација
 • Мања учесталост можданих крвављења
 • Брже започињање природне исхране
 • Боље напредовање
 • Краћа хоспитализација
 • Бољи психомоторни развој у узрасту од 3, 6 и 9 месеци
 • Боља интеракција између родитеља и деце

Шта је учињено у Институту за неонатологију?

Институт за неонатологију је постао први NIDCAP® центар у тренингу у ширем региону
 • Формиран је тим за NIDCAP®
 • Успостављен контакт са NIDCAP® тренинг центром из Лондона
 • Децембра 2010.г. је започета едукација 1 члана тима, а 2012.г. се планира за још 2 члана
 • Многе од мера NIDCAP® система неге се већ примењују
 • Болница је отворила врата за породицу (посета током целог дана)
 • Отворена су два кабинета за негу по методи контакт "кожа на кожу"