Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
NEONATALNA INDIVIDUALIZOVANA RAZVOJNA NEGA I PROGRAM PROCENE - NIDCAP®

O primeni Neonatalne individualizovane razvojne nege (NIDCAP®) u Institutu govorilo se i u emisiji "Vodič za roditelje".  
Kliknite ovde da pogledate VIDEO prilogU Institutu za neonatologiju bebe će se uskoro negovati po metodologiji sa Harvard Medicinskog Fakulteta.

ŠTA JE TO NIDCAP®?

NIDCAP® je specifičan nacin nege i procene ponašanja novorođenčeta: to je i rani interventni program, individualno prilagođen svakoj bebi i porodično orijentisan - što znači da je u njegovo sprovođenje aktivno uključena porodica.
Pun naziv ovog programa je Neonatalna individualizovana razvojna nega i program procene, (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program).
Program je nastao 1986.g. u SAD, zasnovan je na sinaktivnoj razvojnoj teoriji, a njegov autor je dr Heidelize Als, profesor razvojne psihologije na Dečijoj klinici Medicinskog fakulteta Harvard, koja je i dešifrovala organizaciju ponašanja prevremeno rođenog novorođenčeta.
Ime je zaštićeno sa cliljem da se održi jasno definisan koncept i garantovani kvalitet.
U svetu postoji ukupno 17 registrovanih neonatalnih centara koji u potpunosti sprovode ovaj program, 11 u SAD i svega 6 u Evropi.
Formalna edukacija jednog NIDCAP stručnjaka traje 2 godine.

Zašto NIDCAP®?

Razvoj savremene perinatalne medicine i medicinskih tehnologija je omogućio preživljajvanje prevremeno rođenih beba sve manje zrelosti i težine na rođenju (ispod 1000 g).
Šezdesete godine prošlog veka bile su posvećene razvoju neonatalne intenzivne nege i upravo ovoj borbi za preživljavanje, a od osamdesetih godina nadalje započinje borba za kvalitet.
A evo i zašto: 10 – 25% prevremeno rođenih beba ispoljava kasnije u detinjstvu neurorazvojno kašnjenje ili određene disfunkcije. Takođe se zna da prevremeno rođena deca u školskom uzrastu imaju niži IQ, veći rizik za poremećaj zvani deficit pažnje, teškoće u socio-emocionalnom funkcionisanju i veće potrebe za dodatnom pomoći u školi.
Smatra se da bi uzrok ovih poremećaja mogla biti upravo rana senzorna iskustva kojima je nezreli nervni sistem bio izložen pre vremena, usled prevremenog rođenja.
Poslednje tromesečje trudnoće predstavlja kritičan period razvoja mozga. Rast mozga je najintenzivniji, nervne ćelije se stvaraju, umnožavaju i migriraju, stvaraju se brojne veze među njima, brojni receptori... Tokom ovog perioda beba je u materici svoje majke, ušuškana i zaštićena od svih uticaja spoljne sredine.
Prevremenim rođenjem, beba biva izmeštena iz ove zaštićene sredine, često zahteva intenzivno lečenje da bi preživela, smeštena u odeljenje intenzivne nege, priključena na brojne aparate, monitore, podvrgnuta brojnim ponavljanim dijagnostičkim i terapijskim procedurama. ...
U ovim okolnostima, nezreli nervni sistem, koji je u veoma osetljivoj fazi razvoja, biva preplavljen brojnim dražima, koje ne može da savlada i koje predstavljaju stres i ugrožavaju njegov pravilan programirani razvoj, što za posledicu može imati već opisane neurorazvojne disfunkcije.
U medicinskoj literaturi postoje podaci o mogućem štetnom dejstvu kontinuiranog svetla, buke, neodgovarajućeg pozicioniranja, čestog uznemiravanja, ponavljanog bola zbog neophodnih dijagnostičkih i terapjskih procedura, otsustva majke, porodice...

Kako se NIDCAP® sprovodi?

Po NIDCAP® sistemu nege svi ovi negativni faktori okoline se eliminišu ili umanjuju.
Ukida se kontinuirano svetlo u bolničkim odeljenjima i uvodi se režim dan – noć: svetla se gase kada to kliničko stanje bebe dopušta, a inkubatori se pokrivaju specijalnim prekrivačima kako bi se omogućili duži periodi mirnog sna i odmora, a nezrelim očima dozirala optimalna količina svetlosti u odnosu na fazu razvoja.
Buka se minimizira eliminisanjem zvukova koji dolaze spolja, utišavanjem zvučnih signala alarma, tihim razgovorom i kontrolom nivoa buke decibelmetrima.
Pregledi, dijagnostičke i terapijske procedure se planiraju tako da se izbegne često uznemiravanje novorođenčeta i omoguće mu se što duži periodi mirnog sna i odmora.
Pri izvođenju svih bolnih procedura primenjuju se odgovarajući analgetici ili neke od nefarmakoloških mera sa dokazanim analgetskim dejstvom.
Važnu ulogu mogu imati i cucle varalice, koje eliminišu bol i stres.
Izuzetno se obraća pažnja na pozicioniranje. Beba uvek treba da je u blago savijenom (fleksionom) položaju, da glava bude u osovini tela, a ruke i noge blago savijene.
Prevremeno rođena beba nema sposobnost da kontroliše svoje telo, da se sama vrati u ovaj položaj ukoliko se nađe u potpuno istegnutom položaju, koji za nju znači dezorganizaciju.
Stoga je potrebna pomoć da bi se održala u fleksionom položaju, što joj omogućuje samoumirenje, mir i stabilnost. U tu svrhu koriste se specijalna gnezda, podupirači, rolne, pokrivači.

       

Prisustvo majke, roditelja i porodice su od neprocenjivog značaja.
Osim emocionalne dobrobiti, majka/porodica ima povoljan uticaj na napredovanje i psihomotorni razvoj deteta, i stoga se veze između roditelja i bebe ojačavaju i podržavaju na svaki način.


Šta rade NIDCAP® profesionalci?

Moglo bi se reći da su NIDCAP® profesionalci „prevodioci za bebe”, koji nam prenose šta svaka beba pokušava da nam kaže.
Oni rade brojne ponavljane observacije ponašanja prevremeno rođenih beba po određenoj metodologiji (na svaka 2 minuta, tokom 45 minuta).
Iz toga sledi izveštaj – koji nam govori koji je stepen zrelosti, stepen razvoja, koje su snage i sposobnosti dotične bebe da kontroliše svoje telo, organizuje svoje ponašanje i podnosi i savladava stres, otkrivaju se disfunkcije, ako postoje.
Zatim slede preporuke za medicinsko osoblje i roditelje (koji su partneri) kako da se ponašaju, kako da prilagode negu, medicinski tretman i okolinu upravo toj bebi – njenom stepenu zrelosti, trenutnim sposobnostima i podrže njen pravilan razvoj. Roditelji bivaju naučeni i podržavani da učestvuju u nezi i, uz pomoć medicinskih stručnjaka, postaju aktivni i dragoceni članovi tima.
Observacije se ponavljaju u određenim vremenskim intervalima, prati se progres kod bebe i nastaju nove procene i preporuke: na taj način moguće je daleko bolje razumeti stanje i potrebe prevremeno rođene bebe, ona ima lečenje i negu prilagođene baš njoj, uz kontinuirano praćenje i korekcije psihomotornog razvoja, pri čemu su roditelji glavni učesnici u nezi, a porodica na okupu i funkcioniše u skladu sa medicinskim stručnjacima.
Osim podrške psihomotornom razvoju, NIDCAP® jača i stabilizuje porodicu prevremeno rođene bebe, razvijajući odnose između svih učesnika: između bebe i roditelja, između roditelja i medicinskih profesionalaca i između samih medicinskih profesionalaca.

       

Koje su dokazane prednosti NIDCAP®-a?

Kod beba, negovanih po ovoj metodologiji, dokazane su sledeće prednosti:
 • Kraća primena mehaničke ventilacije
 • Kraća primena dodatnog kiseonika
 • Manje plućnih komplikacija
 • Manja učestalost moždanih krvavljenja
 • Brže započinjanje prirodne ishrane
 • Bolje napredovanje
 • Kraća hospitalizacija
 • Bolji psihomotorni razvoj u uzrastu od 3, 6 i 9 meseci
 • Bolja interakcija između roditelja i dece

Šta je učinjeno u Institutu za neonatologiju?

Institut za neonatologiju je postao prvi NIDCAP® centar u treningu u širem regionu
 • Formiran je tim za NIDCAP®
 • Uspostavljen kontakt sa NIDCAP® trening centrom iz Londona
 • Decembra 2010.g. je započeta edukacija 1 člana tima, a 2012.g. se planira za još 2 člana
 • Mnoge od mera NIDCAP® sistema nege se već primenjuju
 • Bolnica je otvorila vrata za porodicu (poseta tokom celog dana)
 • Otvorena su dva kabineta za negu po metodi kontakt "koža na kožu"