Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Preporuke za skrining retinopatije prematuriteta (ROP)

Pregled je obavezan za decu sa težinom ≤ 2000 g i gestacijom ≤ 37 nedelja.
Prvi pregled:

  1. za decu 26-30 nedelja gestacije - u uzrastu od 3 nedelje ili sa 30 GN;
     
  2. za decu 31-33 nedelja gestacije - u uzrastu od 2 nedelje;
     
  3. za decu ≥ 34 nedelja gestacije - u uzrastu od 1 nedelje.