home

Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

PROGRAM MESEČNIH SEMINARA ZA LEKARE U 2018. GODINI

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

30. januar 2018. - utorak
1. Intrauterusni zastoj rasta
    Dr Željka Krga Mićanović, Institut za neonatologiju, Beograd

27. februar 2018. - utorak
1. Psihomotorni razvoj deteta sa problemom senzorne integracije
    Dr Zorica Jelić, Institut za neonatologiju, Beograd

27. mart 2018. - utorak
1. Sindrom nestalog blizanca
    Dr Ranka Radulović, Klinika za psihijatriju, Klinički Centar Srbije, Beograd

24. april 2018. - utorak
1. Značaj primena near infrared spectroscopy (NIRS) u monitoringu cerebralne tkivne oksigenacije kod novorođenčadi
    Dr Olgica Rakić, Institut za neonatologiju, Beograd

25. maj 2018. - petak
Godišnji Seminar: NOVINE U NEONATOLOGIJI, XXXIV po redu
    Da biste videli program kliknite OVDE.

25. septembar 2018. - utorak
1. Hipotonija novorođenčeta – diferencijalna dijagnoza
    Dr Biljana Jovanović Krišulović, Institut za neonatologiju, Beograd

30. oktobar 2018. - utorak
1. Hipoglikemija novorođenčeta – nove smernice
    Dr Tijana Jovanović, Institut za neonatologiju, Beograd

27. novembar 2018. - utorak
1. Izazovi u lečenju hipotenzije kod prevremeno rođene dece
    Dr Marija Jovičić, Institut za neonatologiju, Beograd

25. decembar 2018. - utorak
1. Tema
    Dr , Institut za neonatologiju, Beograd

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.
 PROGRAM MESEČNIH KLINIČKIH SEMINARA ZA VIŠI I SREDNJI MEDICINSKI KADAR ZA 2018. GODINU

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

31. januar 2018. - sreda
1. Perinatalna infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) - prevencija transmisije i lečenje
    Dr Katarina Lazić, Institut za neonatologiju, Beograd

28. februar 2018. - sreda
1. Prevencija infekcije uzrokovane respiratornim sincicijalnim virusom u Institutu za neonatologiju
    Radica Tejić, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

28. mart 2018. - sreda
1. Primena gastrične sonde u neonatologiji - aktivnosti medicinske sestre
    Marina Dimeski, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

25. april 2018. - sreda
1. Sestrinske intervencije kod eksangvinotransfuzije
    Ana Spasojević, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

30. maj 2018. - sreda
1. Uloga zdravstvenog tehničara u ultrazvučnoj dijagnostici kod prevremeno rođene dece
    Zorica Lutovac, viši radiološki tehničar, Institut za neonatologiju, Beograd

21. septembar, 2018. - petak
Godišnji Seminar: XII stručni skup sestara u neonatologiji pod nazivom: SUSRETI SESTARA U NEONATOLOGIJI
    Da biste videli program kliknite OVDE.

31. oktobar 2018. - sreda
1. Značaj određivanja kalcijuma, neorganskog fosfata i alkalne fosfataze
    Sunčica Markoš, medicinski laboratorijski tehničar, Institut za neonatologiju, Beograd

28. novembar 2018. - sreda
1. Aktivnosti medicinske sestre kod novorođenčeta sa pneumotoraksom
    Gordana Kastratović, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

03. decembar 2018. - ponedeljak
1. Učešće medicinske sestre u kardiopulmonaloj reanimaciji novorođenčeta
    Jovana Bukvić, medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

AKREDITACIJA SEMINARA JE U TOKU
 Klinički seminari za lekare u 2017. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2017. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2016. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2016. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2015. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2015. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2014. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2014. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2013. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2013. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2012. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2012. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2011. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2011. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2010. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2010. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2009. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2009. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2008. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2008. (PDF): kliknite ovde