Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

PROGRAM MESEČNIH SEMINARA ZA LEKARE U 2023. GODINI

Za verziju za štampanje kliknite ovde

24. januar 2023. - utorak
1. Ductus areriosus persistens kod prevremeno rodjenog deteta – lečiti ili ne lečiti – znamo li odgovor ?
    Dr Miroslava Kostić Todorović, Institut za neonatologiju, Beograd

21. februar 2023. - utorak
1. Uticaj horioamnionitisa majke na ishod kod prevremeno rođene dece
    Dr Olgica Rakić, Institut za neonatologiju, Beograd

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 12,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, seminari su predviđeni samo za zaposlene Instituta za neonatologiju.

 PROGRAM MESEČNIH KLINIČKIH SEMINARA ZA VIŠI I SREDNjI MEDICINSKI KADAR ZA 2023. GODINU

Za verziju za štampanje kliknite ovde

25. januar 2023. - sreda
1. Imunizacija prevremeno rođene novorođenčadi
    Verica Marić, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

22. februar 2023. - sreda
1. Transport vitalno ugroženog novorođenčeta
    Jelena Bjedov Stanković, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 12,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, seminari su predviđeni samo za zaposlene Instituta za neonatologiju.Klinički seminari za lekare u 2022. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2022. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2021. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2021. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2020. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2020. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2019. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2019. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2018. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2018. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2017. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2017. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2016. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2016. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2015. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2015. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2014. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2014. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2013. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2013. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2012. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2012. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2011. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2011. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2010. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2010. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2009. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2009. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2008. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2008. (PDF): kliknite ovde