Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

PROGRAM MESEČNIH SEMINARA ZA LEKARE U 2020. GODINI

Za verziju za štampanje kliknite ovde

28. januar 2020. - utorak
1. OPHTHALMIA NEONATORUM - prevencija, dijagnostika i terapija
    Dr Jasna Rebić Jelić, Institut za neonatologiju, Beograd

24. mart 2020. - utorak ODLOŽENO
1. Porođajne povrede perifernih nerava
    Mr sci med dr Zorica Jelić, Institut za neonatologiju, Beograd
2. Varijeteti i cistične promene mozga novorođenčeta na ultrasonografiji
    Dr Stevan Vasiljević, Institut za neonatologiju, Beograd

28. april 2020. - utorak ODLOŽENO
1. Prevencija nekrotizirajućeg enterikolitisa
    Dr Milka Marić, Institut za neonatologiju, Beograd

22. maj 2020. - petak ODLOŽENO za oktobar
Godišnji Seminar: NOVINE U NEONATOLOGIJI, XXXVI po redu
    Sledi program početkom maja

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.
 PROGRAM MESEČNIH KLINIČKIH SEMINARA ZA VIŠI I SREDNjI MEDICINSKI KADAR ZA 2020. GODINU

Za verziju za štampanje kliknite ovde

29. januar 2020. - sreda
1. Elektroencefalografija u neonatologiji - aktivnosti EEG tehničara
    Marijana Marinković, spec. strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

26. februar 2020. - sreda
1. Konjuktivitis kod dece u neonatalnom periodu - klinička slika, nega i lečenje
    Dr Jasna Rebić Jelić, Institut za neonatologiju, Beograd

25. mart 2020. - sreda ODLOŽENO
1. Zdravstvena nega novorođenčeta sa enterostomom
    Dragana Stojanović, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

29. april 2020. - sreda ODLOŽENO
1. Aktivnosti medicinske sestre u kontroli bola kod novorođenčeta u neonatalnoj jedinici intenzivne nege
    Mirjana Biljić, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

20. maj 2020. - sreda ODLOŽENO
1. Uticaj preanalitičkih faktora na validnost kliničkih rezultata u neonatalogiji
    Maja Veličković, struk. med. lab. tehnolog, Institut za neonatologiju, Beograd

25. septembar, 2020. - petak ODLOŽENO
Godišnji Seminar: XIV stručni skup sestara u neonatologiji pod nazivom: SUSRETI SESTARA U NEONATOLOGIJI
    Sledi program početkom septembra

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

AKREDITACIJA SEMINARA JE U TOKU
 Klinički seminari za lekare u 2019. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2019. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2018. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2018. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2017. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2017. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2016. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2016. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2015. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2015. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2014. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2014. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2013. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2013. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2012. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2012. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2011. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2011. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2010. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2010. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2009. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2009. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2008. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2008. (PDF): kliknite ovde