home

Институт за неонатологију, Београд

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

ПРОГРАМ МЕСЕЧНИХ СЕМИНАРА ЗА ЛЕКАРЕ У 2019. ГОДИНИ

За верзију у PDF формату кликните овде

29. јануар 2019. - уторак
1. Неонатална хипертензија
    Др Жељка Крга-Мићановић, Институт за неонатологију, Београд

26. фебруар 2019. - уторак
1. Пертусис - новине у превенцији
    Др Јелена Бачевић, Институт за неонатологију, Београд

26. март 2019. - уторак
1. Значај лактоферина у неонатологији
    Др Ивана Париповић, Институт за неонатологију, Београд

23. април 2019. - уторак
1. Психолошки аспекти комуникације медицинских стручњака и родитеља превремено рођене деце
    Наталија Ђондовић, дипл. психолог, Институт за неонатологију, Београд

24. мај 2019. - петак
Годишњи Семинар: НОВИНЕ У НЕОНАТОЛОГИЈИ, XXXV по реду
    Да видите програм кликните овде.

24. септембар 2019. - уторак
1. Бета лактамазе проширеног спектра деловања (ESBL) код ентеробактерија, класификација и генетска основа резистенције
    Mр сци. мед. др Марија Милић, Институт за неонатологију, Београд

29. октобар 2019. - уторак
1. Гастроинтестинални тракт превремено рођеног новорођенчета
    Др Весна Хајдарпашић, Институт за неонатологију, Београд

26. новембар 2019. - уторак
1. Неонатални апстиненцијални синдром
    Др Јелена Васиљевић, Институт за неонатологију, Београд

10. децембар 2019. - уторак
1. Новине у парентералној исхрани превремено рођене новорођенчади
    Др Марија Јовичић, Институт за неонатологију, Београд

 

Семинар се одржава у учионици Института за неонатологију у Београду, улица Краља Милутина бр. 50, са почетком у 13,00 часова. Могуће су измене у распореду предавања у току године, што ће благовремено бити ажурирано на овој страници.
 ПРОГРАМ МЕСЕЧНИХ КЛИНИЧКИХ СЕМИНАРА ЗА ВИШИ И СРЕДЊИ МЕДИЦИНСКИ КАДАР ЗА 2019. ГОДИНУ

За верзију у PDF формату кликните овде

30. јануар 2019. - среда
1. Организација рада у кабинету за ентералну исхрану Института за неонатологију
    Слађана Давидовић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

27. фебруар 2019. - среда
1. Здравствена нега новорођенчета са пласираним венским умбиликалним катетером
    Зорица Јанићијевић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

27. март 2019. - среда
1. Превенција болничких инфекција
    Надежда Опачић, спец. струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

24. април 2019. - среда
1. Сестринске интервенције при извођењу лумбалне пункције
    Бојана Јелкић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

15. мај 2019. - среда
1. Респираторна физикална терапија у неонатологији
    Оливера Анђеловски, струковни физиотерапеут, Институт за неонатологију, Београд

20. септембар, 2019. - петак
Годишњи Семинар: XIII стручни скуп сестара у неонатологији под називом: СУСРЕТИ СЕСТАРА У НЕОНАТОЛОГИЈИ
    Следи програм почетком септембра.

30. октобар 2019. - среда
1. Здраствена нега новорођенчета на тeрапији инхалаторним азот оксидом
    Ивана Иликић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

27. новембар 2019. - среда
1. Методе ентералне исхране превремено рођене деце
    Сњежана Зубић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

11. децембар 2019. - среда
1. Породично оријентисана нега у институту за неонатологију
    Маја Радовановић, струковна медицинска сестра, Институт за неонатологију, Београд

 

Семинар се одржава у учионици Института за неонатологију у Београду, улица Краља Милутина бр. 50, са почетком у 13,00 часова. Могуће су измене у распореду предавања у току године, што ће благовремено бити ажурирано на овој страници.

АКРЕДИТАЦИЈА СЕМИНАРА ЈЕ У ТОКУ
 Клинички семинари за лекаре у 2018. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2018. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2017. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2017. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2016. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2016. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2015. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2015. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2014. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2014. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2013. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2013. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2012. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2012. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2011. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2011. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2010. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2010. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2009.  (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2009. (PDF): кликните овде
Клинички семинари за лекаре у 2008. (PDF): кликните овде

Клинички семинари за виши и средњи медицински кадар у 2008. (PDF): кликните овде
home

Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 

PROGRAM MESEČNIH SEMINARA ZA LEKARE U 2018. GODINI

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

30. januar 2018. - utorak
1. Intrauterusni zastoj rasta
    Dr Željka Krga Mićanović, Institut za neonatologiju, Beograd

27. februar 2018. - utorak
1. Psihomotorni razvoj deteta sa problemom senzorne integracije
    Dr Zorica Jelić, Institut za neonatologiju, Beograd

27. mart 2018. - utorak
1. Sindrom nestalog blizanca
    Dr Ranka Radulović, Klinika za psihologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd

24. april 2018. - utorak
1. Značaj primena near infrared specrtoscopy (NIRS) u monitoringu cerebralne tkivne oksigenacije kod novorođenčadi
    Dr Olgica Rakić, Institut za neonatologiju, Beograd

25. maj 2018. - petak
Godišnji Seminar: NOVINE U NEONATOLOGIJI, XXXIV po redu
    Sledi program početkom maja.

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.
 PROGRAM MESEČNIH KLINIČKIH SEMINARA ZA VIŠI I SREDNJI MEDICINSKI KADAR ZA 2018. GODINU

Za verziju u PDF formatu kliknite ovde

31. januar 2018. - sreda
1. Perinatalna infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV) - prevencija transmisije i lečenje
    Dr Katarina Lazić, Institut za neonatologiju, Beograd

28. februar 2018. - sreda
1. Prevencija infekcije uzrokovane respiratornim sincicijalnim virusom u Institutu za neonatologiju
    Radica Tejić, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

28. mart 2018. - sreda
1. Primena gastrične sonde u neonatologiji - aktivnosti medicinske sestre
    Marina Dimeski, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

25. april 2018. - sreda
1. Sestrinske intervencije kod eksangvinotransfuzije
    Ana Spasojević, strukovna medicinska sestra, Institut za neonatologiju, Beograd

3. maj 2018. - sreda
1. Uloga zdravstvenog tehničara u ultrazvučnoj dijagnostici kod prevremeno rođene dece
    Zorica Lutovac, viši radiološki tehničar, Institut za neonatologiju, Beograd

29. septembar, 2018. - petak
Godišnji Seminar: XII stručni skup sestara u neonatologiji pod nazivom: SUSRETI SESTARA U NEONATOLOGIJI
    Sledi program početkom septembra.

 

Seminar se održava u učionici Instituta za neonatologiju u Beogradu, ulica Kralja Milutina br. 50, sa početkom u 13,00 časova. Moguće su izmene u rasporedu predavanja u toku godine, što će blagovremeno biti ažurirano na ovoj stranici.

AKREDITACIJA SEMINARA JE U TOKU
 Klinički seminari za lekare u 2017. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2017. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2016. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2016. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2015. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2015. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2014. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2014. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2013. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2013. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2012. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2012. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2011. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2011. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2010. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2010. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2009. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2009. (PDF): kliknite ovde
Klinički seminari za lekare u 2008. (PDF): kliknite ovde

Klinički seminari za viši i srednji medicinski kadar u 2008. (PDF): kliknite ovde