Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Veze (Links)

Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, Beograd
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić"
Srpsko lekarsko društvo - Sekcije
Neonatologija na Web-u: Portal preko kojeg je moguće pretraživati željene teme iz neonatologije na više web adresa
NICUniversity: Izvor edukativnih materijala i informacija za ceo neonatološki tim (lekare, tehničare, specijalizante, farmaceute i dr.), sa najnovijim i saznanjima.
Evropska asocijacija banki mleka - European Milk Banking Association (EMBA)
Banka mleka na Institutu za neonatologiju - (Facebook)
Bitka za bebe
Edukativni video: Kontakt koža na kožu koji je načinjen u Institutu za neonatologiju.
.