Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
PRIJAVA UČEŠĆA ZA FIZIČKA LICA
NA XXVII SEMINARU ZA LEKARE NOVINE U NEONATOLOGIJI
20. 05. 2011. Beograd
SAVA CENTAR, sala 3/0
Podaci:
Kotizacija Kotizaciju u iznosu od 3.000,00 dinara po učesniku uplatiti u korist:

INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
11000 Beograd, Kralja Milutina br. 50
BROJ RAČUNA: 840-176667-38
sa naznakom imena učesnika – kotizacija za XXVII seminar
PIB 100219640

Poslednji rok za uplatu kotizacije je 13. 05. 2011. Dokaz o izvršenoj uplati kotizacije poneti sa sobom i pokazati prilikom registracije, radi dobijanja uverenja. Posle ovog roka, kotizaciju je moguće uplatiti na licu mesta.