home

Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

03.05.2016.

Institut za neonatologiju organizuje XXXII simpozijum "NOVINE U NEONATOLOGIJI", kao seminar kontinuirane medicinske edukacije.
Seminar će se održati dana 27.05.2016. godine (PETAK), sa početkom u 10,00 časova u prostorijama hotela Metropol, Bulevar Kralja Aleksandra br. 126, Beograd.
Odlukom Zdravstvenog saveta pod rednim brojem A-1-759/16 utvrđeno je 5 bodova za pasivno učešće. Kotizacija se ne plaća.
Prijave su završene.

za verziju u PDF formatu kliknite ovde

Program seminara:

Petak, 27.05.2016. u 10:00 sati

Uvodna reč direktora Instituta:
Prim. mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski

Pozdravne reči

Predavanja:
 
 • ANTIFUNGAL STRATEGIES IN THE NICU

Prof. Dr Paolo Manzoni
Azienda Ospedaliera OIRM - Sant'Anna Hospital,
Torino, Italija


 • MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE TRETMANA MONOHORIONSKIH BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Prof. dr Željko Miković
GAK Narodni front, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • PRIMENA HIPOTERMIJE KOD PERINATALNE ASFIKSIJE - 10 GODINA OD ZVANIČNOG UVOĐENJA

Prof. dr Miloš Ješić
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ANALIZA PRIMENE METODE "KONTAKT KOŽA-NA-KOŽU" IZMEĐU MAJKE I NOVOROĐENČETA

Prim. mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

Kafe pauza


 • PROMOCIJA KNJIGE "KLINIČKI SEMINARI 2015"

Prim. mr sc. med. dr Vesna Marinković
Institut za neonatologiju, Beograd


 • PROBIOTICS IN THE PRETERM NEONATE

Prof. Dr Paolo Manzoni
Azienda Ospedaliera OIRM - Sant'Anna Hospital,
Torino, Italija


 • NEONATALNI HERPES U SRBIJI

Klin. Ass. mr sc. med. dr Jelena Martić
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ZNAČAJ PROKALCITONINA U RANOJ DIJAGNOSTICI BAKTERIJSKE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA

Dr Olgica Rakić
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

 

Mesto održavanja simpozijuma:

Hotel Metropol
Bulevar Kralja Aleksandra br. 126
BeogradInstitut za neonatologiju, Beograd, Srbija
home

Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

03.05.2016.

Institut za neonatologiju organizuje XXXII simpozijum "NOVINE U NEONATOLOGIJI", kao seminar kontinuirane medicinske edukacije.
Seminar će se održati dana 27.05.2016. godine (PETAK), sa početkom u 10,00 časova u prostorijama hotela Metropol, Bulevar Kralja Aleksandra br. 126, Beograd.
Odlukom Zdravstvenog saveta pod rednim brojem A-1-759/16 utvrđeno je 5 bodova za pasivno učešće. Kotizacija se ne plaća.
Prijave su završene.

za verziju u PDF formatu kliknite ovde

Program seminara:

Petak, 27.05.2016. u 10:00 sati

Uvodna reč direktora Instituta:
Prim. mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski

Pozdravne reči

Predavanja:
 
 • ANTIFUNGAL STRATEGIES IN THE NICU

Prof. Dr Paolo Manzoni
Azienda Ospedaliera OIRM - Sant'Anna Hospital,
Torino, Italija


 • MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE TRETMANA MONOHORIONSKIH BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Prof. dr Željko Miković
GAK Narodni front, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • PRIMENA HIPOTERMIJE KOD PERINATALNE ASFIKSIJE - 10 GODINA OD ZVANIČNOG UVOĐENJA

Prof. dr Miloš Ješić
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ANALIZA PRIMENE METODE "KONTAKT KOŽA-NA-KOŽU" IZMEĐU MAJKE I NOVOROĐENČETA

Prim. mr sc. med. dr Milica Ranković Janevski
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

Kafe pauza


 • PROMOCIJA KNJIGE "KLINIČKI SEMINARI 2015"

Prim. mr sc. med. dr Vesna Marinković
Institut za neonatologiju, Beograd


 • PROBIOTICS IN THE PRETERM NEONATE

Prof. Dr Paolo Manzoni
Azienda Ospedaliera OIRM - Sant'Anna Hospital,
Torino, Italija


 • NEONATALNI HERPES U SRBIJI

Klin. Ass. mr sc. med. dr Jelena Martić
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


 • ZNAČAJ PROKALCITONINA U RANOJ DIJAGNOSTICI BAKTERIJSKE INFEKCIJE NOVOROĐENČETA

Dr Olgica Rakić
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

 

Mesto održavanja simpozijuma:

Hotel Metropol
Bulevar Kralja Aleksandra br. 126
Beograd