Institut za neonatologiju, Beograd

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Aktuelne informacije

24.04.2018

Institut za neonatologiju organizuje XXXIV simpozijum "NOVINE U NEONATOLOGIJI", u okviru programa kontinuirane medicinske edukacije.
Simpozijum će se održati dana 25.05.2018. godine (PETAK), sa početkom u 9,30 časova u prostorijama hotela Crowne Plaza, Vladimira Popovića br. 10, Beograd.
Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije Broj: 153-02-507/2018 pod rednim brojem А-1-651/18, са 9 bodova za predavače i 5 bodova za pasivno učešće.
Da biste videli pozivno pismo, kliknite OVDE.

Prijave su završene.
Kotizacija se ne plaća.

za verziju programa u PDF formatu kliknite ovde

Program simpozijuma:

Petak, 25.05.2018. u 9:30 sati

Uvodna reč direktora Instituta:
Prim. dr sc. med. dr Milica Ranković Janevski

Pozdravne reči

Predavanja:
 
  • THE LONG SHADOW OF PRETERM BIRTH: ADULT PRETERM OUTCOMES

Prof. dr Neena Modi
Imperial College Healthcare NHS Trust,
London, Velika Britanija


  • TRIDESET GODINA SKRINING PROGRAMA NA KONGENITALNI HIPOTIROIDIZAM U SRBIJI: PRIKAZ BOLESNIKA PROPUŠTENIH SKRININGOM

Dr Tatjana Milenković
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", Beograd


  • HUMAN MILK BANKING: A GLOBAL PERSPECTIVE

Gillian Weaver
Menadžer "Hearts Milk Bank".
London, Velika Britanija


  • SKRINING NA PREEKLAMPSIJU: FAKTORI RIZIKA, ANGIOGENI I ULTRASONOGRAFSKI MARKERI

Asist. Dr Nataša Karadžov Orlić
Ginekološko-akušerska klinika "Narodni front", Beograd
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


D i s k u s i j a

Kafe pauza


  • PROMOCIJA KNJIGE "KLINIČKI SEMINARI 2017"

Dr Vesna Hajdarpašić
Institut za neonatologiju, Beograd


  • USLOVI ZA RSV IMUNOPROFILAKSU U SRBIJI DANAS

Prim. dr sc. med. Milica Ranković Janevski
Institut za neonatologiju, Beograd


  • NEONATAL PARENTERAL NUTRITION

Prof. dr Neena Modi
Imperial College Healthcare NHS Trust,
London, Velika Britanija


  • HUMAN MILK BANKING: REDUCING RISK, INCREASING SAFETY AND OPTIMIZING QUALITY OF DONOR HUMAN MILK

Gillian Weaver
Menadžer "Hearts Milk Bank".
London, Velika Britanija


  • ISPITIVANJE ANTIOKSIDATVNOG STATUSA MLEKA MAJKI PREVREMENO ROĐENE DECE

Prim. dr sc. med. Vesna Marinković
Institut za neonatologiju, Beograd


D i s k u s i j a

 

Mesto održavanja simpozijuma:

Hotel Crowne Plaza
Vladimira Popovića br. 10
Beograd