home

Институт за неонатологију, Београд

latinica
latinica
cirilica
ћирилица
english
english
 
Јавне набавке
 • 07.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору за за набавку добара – потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел, за период од дванаест месеци ЈНМВ 42/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 05.11.2018.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 43/2018.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 02.11.2018.
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за набавку рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 43/2018.
Одговор на захтев за појашњење

 • 01.11.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања биомедицинских замрзивача ЈНМВ 41/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 01.11.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ЕЕГ апарата, произвођача Sigma Medizin Technik, Немачка, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 4/2018.
Одлука о додели уговора

 • 01.11.2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку добара – потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел, за период од дванаест месеци ЈНМВ 42/2018.

Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 30.10.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел, за период од дванаест месеци ЈНМВ 42/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 30.10.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 43/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 29.10.2018.
Измена конкурсне документације за набавку услуге сервисирања и поправки апарата Neurowerk EEG, произвођача Sigma Medizin Technik, Немачка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2018.
Измена конкурсне документације

 • 26.10.2018.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и поправки апарата Neurowerk EEG, произвођача Sigma Medizin Technik, Немачка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 26.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку неонаталног механичког вентилатора (2 ком) у отвореном поступку број 9/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.10.2018.
Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме - шест респиратора произвођача MAQUET EQUIPMENT CARE AB, модел SERVO-I INFANT, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 3/2018.
Одлука о додели уговора

 • 18.10.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања биомедицинских замрзивача ЈНМВ 41/2018.
Одлука о додели уговора

 • 16.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинских и техничких гасова у отовреном поступку број 11/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку аутоматског биохемијског анализатора у отвореном поступку 10/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 09.10.2018.
Одлука о додели уговора за набавку медицинских и техничких гасова у отвореном поступку 11/2018
Одлука о додели уговора

 • 09.10.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања биомедицинских замрзивача ЈНМВ 41/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 09.10.2018.
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку добара оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуге сервисирања респиратора произвођача MAQUET EQUIPMENT CARE AB, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 3/2018.
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

 • 08.10.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку каналског клима уређаја у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 2/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 05.10.2018.
Одлука о додели уговора за набавку н Одлука о додели уговора за набавку неонаталног респиратора у отвореном поступку број 9/2018.
Одлука о додели уговора

 • 28.09.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку неонаталног респиратора у отвореном поступку 9/2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 25.09.2018.
Одлука о додели уговора за набавку аутоматског биохемијског анализатора у отвореном поступку број 10/2018.
Одлука о додели уговора

 • 17.09.2018.
Одлука о додели уговора за набавку каналског клима уређаја у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 2/2018.
Одлука о додели уговора

 • 17.09.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања УЗ апарата VIVID S5 ЈНМВ 40/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 12.09.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања фундус камере ЈНМВ 39/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 12.09.2018.
Одлука о додели уговора за набавку сервисирања УЗ апарата VIVID S5 ЈНМВ 40/2018.
Одлука о додели уговора

 • 10.09.2018.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку каналског клима уређаја у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2/2018.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 06.09.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања фундус камере ЈНМВ 39/2018.
Одлука о додели уговора

 • 05.09.2018.
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку каналског клима уређаја у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2/2018.
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

 • 04.09.2018.
Одлука о додели уговора за набавку сета за хемијску припрему воде, ЈНМВ 38/2018
Одлука о додели уговора

 • 04.09.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинских и техничких гасова у отвореном поступку број 11/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 03.09.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања пастеризатора ЈНМВ 33/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 31.08.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсан документација за набавку неонаталног механичког вентилатора у отвореном поступку 9/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 29.08.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку аутоматског биохемијског анализатора у отвореном поступку 10/2018
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 29.08.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања УЗ апарата VIVID S5 ЈНМВ 40/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 28.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку 8/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 27.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку горива у отвореном поступку 7/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 27.08.2018.
Позив за поношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања фундус камере ЈНМВ 39/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 27.08.2018.
Одговор на захрев за појашњењем конкурсне документације за набавку сета за хемијску припрему воде ЈНМВ 39/2018
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 23.08.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку аутоматског биохемијског анализатора у отвореном поступку 10/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 22.08.2018.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку сета за хемијску припрему воде ЈНМВ 38/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 22.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала ЈНМВ 37/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 20.08.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања пастеризатора S90, произвођача STERIFEED, ЈНМВ 33/2018.
Одлука о додели уговора

 • 20.08.2018.
Одлука о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку 8/2018.
Одлука о додели уговора

 • 10.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за хигијену ЈНМВ 28/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 10.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге осигурања ЈНМВ 30/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 08.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања медицинске опреме (разних произвођача) ЈНМВ 35/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 07.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку SpO2 сензора, ЈНМВ 34/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 07.08.2018.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала ЈНМВ 37/2018.
Одлука о додели уговора

 • 07.08.2018.
Одлука о додели уговора за набавку горива у отвореном поступку 7/2018.
Одлука о додели уговора

 • 03.08.2018.
Одлуука о додели уговора за набавку услуге сервисирања медицинске опреме (разних произвођача) ЈНМВ 35/2018.
Одлука о додели уговора

 • 02.08.2018.
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за набавку горива у отвореном поступку 7/2018
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 02.08.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања пумпи за груди Symphony i ручних пумпи за груди произвођача MEDELA AG, Швајцарска, за период од дванаест месеци, ЈНМВ 31/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 31.07.2018.
Обавештење о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 6/2018.
Обавештење о додели уговора

 • 31.07.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку 5/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 31.07.2018.
Одговор на захтев за додатним појашњењем, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку средстава за машинско прање мед. пот. материјала ЈНМВ 37/2018.
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 31.07.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада ЈНМВ 32/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 30.07.2018.
Одлука о обустави поступка и Обавештење о обустави поступка за набавку сета за хемијску припрему воде ЈНМВ 36/2018.
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

 • 27.07.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку сета за хемијску припрему воде ЈНМВ 36/2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 26.07.2018.
Одлука о додели уговора за набавку сензора SpO2 ЈНМВ 34/2018.
Одлука о додели уговора

 • 25.07.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјал ЈНМВ 37/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 25.07.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку сета за хемијску припрему воде ЈНМВ 36/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 25.07.2018.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге сервиса медицинске опреме (разних произвођача) ЈНМВ 35/2018..
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 24.07.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха ЈНМВ 29/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.07.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада ЈНМВ 32/2018.
Одлука о додели уговора

 • 23.07.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге осигурања ЈНМВ 30/2018.
Одлука о додели уговора

 • 23.07.2018.
Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 6/2018.
Одлука о додели уговора

 • 20.07.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања пумпи за груди произвођача MEDELA AG, Швајцарска, ЈНМВ 31/2018.
Одлука о додели уговора

 • 19.07.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања медицинске опреме (разних произвођача) ЈНМВ 35/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 19.07.2018.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за хигијену ЈНМВ 28/2018.
Одлука о додели уговора

 • 17.07.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха ЈНМВ 29/2018.
Одлука о додели уговора

 • 17.07.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку SpO2 сензора ЈНМВ 34/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 17.07.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку 8/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 16.07.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку услуге осигурања ЈНМВ 30/2018..
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 11.07.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга сервисирања и одржавања хирушких аспиратора NEW ASKIR, произвођача CA-MI, Италија, у количини од 37 комада и протокомера произвођача Technologie Medicale, Француска у количини од 37 комада за са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци ЈНМВ 26/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 08.07.2018.
Измењена конкурсна документација и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге осигурања ЈНМВ 30/2018.
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока

 • 10.07.2018.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге осигурања ЈНМВ 30/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 10.07.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку сервисирања пумпи за груди, произвођача MEDELA AG, Швајцарска, ЈНМВ 31/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 10.07.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада ЈНМВ 32/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 10.07.2018.
У прилогу Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања пастеризатора S90, произвођача STERIFEED, ЈНМВ 33/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 05.07.2018.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха ЈНМВ 29/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 05.07.2018.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку горива у отвореном поступку 7/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 04.07.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме ЈНМВ 27/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 04.07.2018.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку средстава за хигијену ЈНМВ 28/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 26.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку број 5/2018.
Одлука о додели уговора

 • 25.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 3/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за одржавање термотехничких инсталација ЈНМВ број 19/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку рачунарске опреме ЈНМВ број 20/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку текстилног материјала ЈНМВ број 24/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања медицинске опреме произвођача CA-MI, Италија и ATOM, Јапан ЈНМВ 26/2018.
Одлука о додели уговора

 • 14.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку ЈНМВ 27/2018.
Одлука о додели уговора

 • 13.06.2018
Обавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 25/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 13.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација ЈНМВ 20/2018.
Одлука о додели уговора

 • 13.06.2018.>
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 6/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 13.06.2018
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања машине STELCO, Италија, ЈНМВ 23/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 13.06.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку услуге сервисирања медицинске опреме ЈНМВ 27/2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 11.06.2018
Обавештење о закљученом уговору за набавку сервисирање лабораторијске опреме у отвореном поступку 4/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.06.2018
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања опреме произвођача PRIMAT, Словенија, ЈНМВ22/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 08.06.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања медицинске опреме произвођача CA-MI, Италија и ATOM, Јапан ЈНМВ 26/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 07.06.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 21/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 06.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања машине за прање, дезинфекцију и сушење медицинског потрошног материјала, произвођача STEELCO, Италија, ЈНМВ 23/2018.
Одлука о додели уговора

 • 05.06.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала ЈНМВ 27/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 04.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку текстилног материјала ЈНМВ 24/2018.
Одлука о додели уговора

 • 04.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања опреме:
- Монитори DASH 3000 – 4 ком и DASH 2000 – 1 ком, произвођача GE Healthcare, Финска
- Монитор FABIAN HFO – 1 ком, произвођача Acutronic Medical Systems AG, Швајцарска, ЈНМВ 25/2018.
Одлука о додели уговора

 • 04.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку рачунарске опреме ЈНМВ 19/2018.
Одлука о додели уговора

 • 01.06.2018.
Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 3/2018
Одлука о додели уговора

 • 01.06.2018.

        <ul>

          <li>26.06.2018.</li>

        </ul>

        Одлука о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку број 5/2018.<br>

        <a  href="files/nabavke/Obavestenje_1806261.pdf"

   target="_blank">Одлука о додели уговора</a><br>

        <br>

Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 21/2018
Одлука о додели уговора

 • 31.05.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација ЈНМВ 20/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 29.05.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања опреме Primat, Словенија ЈНМВ 22/2018.
Одлука о додели уговора

 • 29.05.2018.
У прилогу Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуге сервисирања лабораторијске опреме:
Партија 1 - Анализатор са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche, Швајцарска
Партија 2 - Апарат за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche, Швајцарска
Партија 3 - Хематолошки анализатор ABX MICROSEMI, произвођача Horiba, Јапан
Партија 4 - Хематолошки анализатор ABX MICROS CRP 200, произвођача ABX Horiba, Јапан
Партија 5 - Полуаутоматски биохемијски анализатора BTS 350, произвођача BIOSYSTEMS, Шпанија
Партија 6 - Гасни анализатор, ABL835 произвођача Radiometer Medical ApS, Данска; у отвореном поступку 4/2018.
Одлука о додели уговора

 • 24.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге санитарних прегледа ЈНМВ 18/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.05.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 21/2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације

 • 23.05.2018.
Обавештење о обустави поступка за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала ЈНМВ 14/2018.
Обавештење о обустави поступка

 • 23.05.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 21/2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 23.05.2018.
Измена конкурсне документације за набавку рачунарске опреме ЈНМВ 19/2018.
Измена конкурсне документације

 • 23.05.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара, оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања опреме произвођача GE HEALTHCARE и ACUTRONIC, ЈНМВ 25/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.05.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања машина за прање, дезинфекцију и сушење медицинског потрошног материјала ЈНМВ 23/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.05.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку рачунарске опреме ЈНМВ 19/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.05.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку текстиланог материјала ЈНМВ 24/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 18.05.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 21/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 18.05.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања опреме произвођача PRIMAT, Словенија, ЈНМВ 22/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 17.05.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге санитарних прегледа ЈНМВ 18/2018.
Одлука о додели уговора

 • 17.05.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку број 5/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 15.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку магистралних препарата ЈНМВ 15/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 15.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања дизел агрегата ЈНМВ 16/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 14.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања клима уређаја ЈНМВ 10/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за одржавање подова ЈНМВ 11/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа ЈНМВ 13/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical, у отвореном поступку 2/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 09.05.2018.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала ЈНМВ 14/2018.
Одлука о додели уговора

 • 08.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама(MR 850) и Neopuff у количини од 1 комад, све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку 1/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 08.05.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку болесничке хране - готових оброка ЈНМВ 17/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 04.05.2018.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге санитарних прегледа ЈНМВ 18/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 04.05.2018.
Одлука о додели уговора за набавку магистралних препарата ЈНМВ 15/2018.
Одлука о додели уговора

 • 26.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical, у отвореном поступку 2/2018.
Одлука о додели уговора

 • 26.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа ЈНМВ 13/2018.
Одлука о додели уговора

 • 26.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања дизел агрегата ЈНМВ 16/2018.
Одлука о додели уговора

 • 26.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку болесничке хране – готових оброка ЈНМВ 17/2018.
Одлука о додели уговора

 • 26.04.2018.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала ЈНМВ 14/2018.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 25.04.2018.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме у отвореном поступку 4/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 24.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервиса клима уређаја ЈНМВ 10/2018.
Одлука о додели уговора

 • 23.04.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отвореном поступку 1/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.04.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 20.04.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа ЈНМВ 13/2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 20.04.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања хигијене ЈНМВ 12/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 20.04.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за хигијену беба ЈНМВ 9/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 19.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку магистралних препарата ЈНМВ 15/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 19.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала ЈНМВ 14/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 18.04.2018.
Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 3/2018.
Измена конкурсне документације

 • 18.04.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа ЈНМВ 13/2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 17.04.2018.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за достављање понуда за набавку услуге сервис клима уређаја ЈНМВ 10/2018.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 17.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку болесничке хране – готових оброка ЈНМВ 17/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 16.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за одржавање подова ЈНМВ 11/2018.
Одлука о додели уговора

 • 16.04.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical, у отвореном поступку 2/2018
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 16.04.2018.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за достављање понуда за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа ЈНМВ 13/2018.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 13.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију ЈНМВ 12/2018.
Одлука о додели уговора

 • 13.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 3/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 13.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања дизел агрегата ЈНМВ 16/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 11.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа ЈНМВ 13/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 11.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервис клима уређаја ЈНМВ 10/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 11.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за хигијену беба ЈНМВ 9/2018
Одлука о додели уговора

 • 10.04.2018.
Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама(MR 850) и Neopuff у количини од 1 комад, све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 1/2018.
Одлука о додели уговора

 • 05.04.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 7/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 04.04.2018.
Одговори на захтеве за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку средстава за одржавање подова ЈНМВ 11/2018.
Одговор на захтев за додатно појашњење број 1
Одговор на захтев за додатно појашњење број 2

 • 03.04.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуга одржавања хигијене у Институту за неонатологију ЈНМВ 12/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 03.04.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку адаптиране млечне формуле ЈНМВ 8/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 30.03.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за хигијену беба ЈНМВ 9/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 30.03.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за одржавање подова ЈНМВ 11/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 30.03.2018.
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала за партије 5, 18А, 21 и 27 у отвореном поступку 12/2017
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о додели уговора

 • 28.03.2018.
Одлука о додели уговора за набавку адаптиране млечне формуле ЈНМВ 8/2018.
Одлука о додели уговора

 • 27.03.2018.
Одлука о додели уговора за набавку рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 7/2018.
Одлука о додели уговора

 • 27.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈНМВ 5/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања ултразвучних апарата MY LAB 5, MY LAB 30, произвођача ESAOTE, Италија, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана ЈНМВ 3/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, Немачка, за период од дванаест месеци, ЈНМВ 2/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања болничког информационог система HELIANT HEALTH, ЈНМВ 4/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.03.2018.
Измена конкурсне документације за набавку рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 7/2018.
Измена конкурсне документације

 • 22.03.2018.
Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 12/2017
Одлука о додели уговора

 • 22.03.2018.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку добара рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 7/2018.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 21.03.2018.
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинску опрему произвођача Drager medical GmbH, у отвореном поступку 2/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.03.2018.
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку добара потрошног материјала и услуге сервисирања апарата за механичку вентилацију произвођача Fisher & Paykel Healthcare, Novi Zeland у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 1/2018
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

 • 20.03.2018.
Одлука о додели уговора за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отвореном поступку број 1/2018.
Одлука о додели уговора

 • 20.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања софтвера за дигиталну радиографију ЈНМВ 6/2018.
Обавештење о закљученом уговору

 • 19.03.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку адаптиране млечне формуле за умањење симптома регуритације за превремено рођену децу и терминску новорођенчад мале телесне масе ЈНМВ 8/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 19.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге механичког чишћења димњака ЈНМВ 1/2018
Обавештење о закљученом уговору

 • 15.03.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈНМВ 5/2018
Одлука о додели уговора

 • 14.03.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања софтвера за дигиталну радиографију ЈНМВ 6/2018.
Одлука о додели уговора

 • 14.03.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку лекова у отвореном поступку 11/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 14.03.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку рачунара и рачунарске опреме ЈНМВ 7/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 13.03.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ултразвучних апарата MY LAB 5, MY LAB 30, произвођача ESAOTE, Италија, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана ЈНМВ 3/2018.
Одлука о додели уговора

 • 09.03.2018.
Одлука о додели уговора за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, Немачка, за период од дванаест месеци ЈНМВ 202018.
Одлука о додели уговора

 • 07.03.2018.
Измењена конкурсна документација и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈНМВ 5/2018
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 06.03.2018.
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за набавку услуге израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈНМВ 5/2018
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 02.03.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге одржавања софтвера за дигиталну радиографију на FUJI CR систему ЈНМВ 6/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 01.03.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, ЈНМВ 5/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 01.03.2018.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку гасног уља екстра лаког у отвореном поступку 1/2018.
Одговор на захтев за додатним појашњењем

 • 27.02.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге одржавања болничког информационог система HELIANT HEALTH ЈНМВ 4/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 26.02.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге механичког чишћења димањака ЈНМВ 1/2018
Одлука о додели уговора

 • 26.02.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, за период од дванаест месеци ЈНМВ 2/2018
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 26.02.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања ултразвучних апарата MY LAB 5, MY LAB 30, произвођача ESAOTE, Италија, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана ЈНМВ 3/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.02.2018.
Измена конкурсне документације за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отвореном поступку број 1/2018
Измена конкурсне документације

 • 14.02.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге механичког чишћења димњака ЈНМВ 1/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.02.2018.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отвореном поступку 1/2018.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 05.02.2018.
Одговор на захтев за додатним појашњењем, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 01.02.2018.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2018
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 26.01.2018.
Одлука о додели уговора за набавку лекова у отвореном поступку 11/2017
Одлука о додели уговора

 • 24.01.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала ЈНМВ 53/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.01.2018.
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 22.01.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања инкубатора произвођача COBAMS SRL, Италија, ЈНМВ 55/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.01.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products ЈНМВ 54/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.01.2018.
Измена конкурсне документација и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 17.01.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку сувог стерилизатора ЈНМВ 52/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 17.01.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку Сензора SpO2 (партија 2 и 3) ЈНМВ 36/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 15.01.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 12.01.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017
Измена конкурсне документације

 • 12.01.2018.
Одлука о измени уговора за набавку услуге одржавања хигијене у Инстиотуту за неонатологију ЈНМВ 15/2017
Одлука о додели уговора

 • 10.01.2018.
Одговори на захтеве за појашњењем конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење бр. 1
Одговор на захтев за додатно појашњење бр. 2

 • 10.01.2018.
Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала ЈНМВ 53/2017
Одлука о додели уговора

 • 09.01.2018.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 09.01.2018.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања инкубатора произвођача COBAMS SRL Италија ЈНМВ 55/2017.
Одлука о додели уговора

 • 09.01.2018.
Одлука о додели уговора за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products ЈНМВ 54/2017.
Одлука о додели уговора

 • 09.01.2018.
Обавештење о закљученом уговору за набавку адаптираних млечних формула ЈНМВ 51/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 05.01.2018.
Измена конкурсне документације за набавку лекова у отвореном поступку 11/2017.
Измена конкурсне документације

 • 05.01.2018.
Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 12/2017.
Измена конкурсне документације

 • 29.12.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 12/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 28.12.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo i Neo Care medical products, за период од дванаест месеци ЈНМВ 54/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 28.12.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања инкубатора тип Cristina произвођача COBAMS, SRL, Италија ЈНМВ 55/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 27.12.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку канцеларијског материјала ЈНМВ 53/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 26.12.2017.
Одлука о додели уговора за набавку сувог стерилизатора ЈНМВ 52/2017.
Одлука о додели уговора

 • 26.12.2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку канцеларијског материјала ЈНМВ 53/2017.
Одговор на захтев за појашњењем документације
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 22.12.2017.
Одлука о додели уговора ПОНОВЉЕНА за набавку Сензора SpO2, ЈНМВ 36/2017.
Одлука о додели уговора

 • 22.12.2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку канцеларијског материјала ЈНМВ 53/2017.
Одговор на захтев за појашњењем документације
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 19.12.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку канцеларијског материјала ЈНМВ 53/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 18.12.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лекова у отвореном поступку број 11/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 15.12.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку сувог стерилизатора ЈНМВ 52/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.12.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 7/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 14.12.2017.
Одлука о додели уговора за набавку адаптираних млечних формула за превремено рођену децу и терминску новоређенчад мале телесне масе ЈНМВ 51/2017.
Одлука о додели уговора

 • 12.12.2017.
Извештај о спроведеном поступку јавне набавке апарата за неинвазивну механичку вентилацију новорођенчета назални ЦПАП у количини од 5 ком. у отвореном поступку 9/2017.
Извештај о спроведеном поступку

 • 06.12.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку машине за прање бочица за исхрану са термодезинфекцијом у отвореном поступку 10/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 05.12.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел , за период од дванаест месеци ЈНМВ 50/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 04.12.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања за INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER монитор, произвођача Covidien - Medtronic, САД, за период од шест месеци (ЈНМВ 49/2017).
Обавештење о закљученом уговору

 • 01.12.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку адаптираних млечних формула за превремено рођену децу и терминску новоређенчад мале телесне масе ЈНМВ 51/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 29.11.2017.
Одлука о додели уговора за набавку апарата за неинвазивну механичку вентилацију новорођенчета нЦПАП отворени поступак 9/2017.
Одлука о додели уговора

 • 27.11.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за дезинфекцију ЈНМВ 47/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.11.2017.
Одлука о додели уговора за набавку машине за прање бочица са прибором за исхрану са термодезинфекцијом у отвореном поступку број 10/2017
Одлука о додели уговора

 • 23.11.2017.
Обавештење о обустави поступка за набавку добара - сувих стерилизатора ЈНМВ 48/2017.
Обавештење о обустави поступка

 • 23.11.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања ЕЕГ апарата произвођача Sigma Medizin Technik, Немачка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 6/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.11.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел , за период од дванаест месеци ЈНМВ 50/2017.
Одлука о додели уговора

 • 20.11.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања за INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER монитор, произвођача Covidien - Medtronic, САД, за период од шест месеци (ЈНМВ 49/2017).
Одлука о додели уговора

 • 16.11.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење ЈНМВ50/2017
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 14.11.2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку машине за прање бочица са прибором за исхрану са тер модезинфекцијом отворени поступак број 10/2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 • 14.11.2017.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за дезинфекцију ЈНМВ 47/2017.
Одлука о додели уговора

 • 14.11.2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку сувих стерилизатора ЈНМВ 48/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 13.11.2017.
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел , за период од дванаест месеци ЈНМВ 50/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 10.11.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 7/2017.
Одлука о додели уговора

 • 10.11.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања ултразвучног апарата SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, произвођача SAMSUNG MEDISON Co. Ltd., Кореја, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 5/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 09.11.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку радова - адаптација и уградња инсталација медицинских гасова и компримованог ваздуха на II Одељењу специјализовање неге Института за неонатологију ЈНМВ 46/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 08.11.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку средстава за дезинфекцију ЈНМВ 47/2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем

 • 07.11.2017.
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 7/2017)
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

 • 07.11.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања за INVOS - CEREBRAL / SOMATIC OXIMETER монитор, произвођача Covidien - Medtronic, САД, за период од шест месеци (ЈНМВ 49/2017).
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 06.11.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - сувих стерилизатора, ЈНМВ 48/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 03.11.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за дезинфекцију ЈНМВ 47/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 03.11.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања и поправки апарата Neurowerk EEG произвођача SIGMA MEDIZIN TECHNIK, са потрошним материјалом и оригиналним резервним деловима, за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда редни број 6/2017.
Одлука о додели уговора

 • 31.10.2017.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања ЕЕГ апарата произвођача SIGMA MEDIZIN TECHNIK, Немачка (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број 6/2017)
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

 • 27.10.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку апарата за неинвазивну механичку вентилацију новорођенчета Назални ЦПAП у количини од 5 комада (отворени поступак број 9/2017).
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 25.10.2017.
Одлука о измени уговора о јавној набавци услуге сервисирања и поправки ЕЕГ апарата преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда број 6/2016
Одлука о измени уговора

 • 24.10.2017.
Одлука о додели уговора за набавку радова – инсталација медицинских гасова и компримованог ваздуха ЈНМВ 46/2017
Одлука о додели уговора

 • 24.10.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања УЗ апарата Samsung Medison Mysono U6 преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 5/2017
Одлука о додели уговора

 • 24.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију ЈНМВ 45/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 19.10.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку машине за прање бочица са прибором за исхрану са термодезинфекцијом у отвореном поступку бр. 10/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 18.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања биомедицинских замрзивача ЈНМВ 44/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 16.10.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију ЈНМВ 45/2017
Одлука о додели уговора

 • 12.10.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку радова - адаптација и уградња инсталација медицинских гасова и компримованог ваздуха на Другом одељењу специјализоване неге Института за неонатологију ЈНМВ број 46/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 06.10.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију ЈНМВ 45/2017
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока

 • 06.10.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања биомедицинских замрзивача ЈНМВ 44/2017.
Одлука о додели уговора

 • 05.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинских техничких гасова у отвореном поступку 8/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 04.10.2017.
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку услуге услуге сервисирања ултразвучног апарата SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, произвођача SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Кореја, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 5/2017.
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

 • 02.10.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме - шест респиратора произвођача MAQUET EQUIPMENT CARE AB, модел SERVO-I INFANT, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2017.
Одлука о додели уговора

 • 02.10.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију за период од шест месеци ЈНМВ 45/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 29.09.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку тонера за ласерске штампаче ЈНМВ 43/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 28.09.2017.
Одлука о додели уговора за набавку медицинских и техничких гасова у отвореном поступку 8/2017.
Одлука о додели уговора

 • 27.09.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања биомедицинског замрзивача ЈНМВ 44/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 19.09.2017.
Одлука о додели уговора за набавку тонера за ласерске штампаче ЈНМВ 43/2017.
Одлука о додели уговора

 • 14.09.2017.
Одлука о додели уговора за набавку оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме - шест респиратора произвођача MAQUET EQUIPMENT CARE AB, модел SERVO-I INFANT, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2017.
Одлука о додели уговора

 • 08.09.2017.
Одговори на питања додатна појашњења конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку тонера за ласерске штампаче ЈНМВ 43/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење број 1
Одговор на захтев за додатно појашњење број 2
Измена конкурсне документације

 • 07.09.2017.
Измена конкурсне документације за набавку добара, оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме - шест респиратора произвођача MAQUET EQUIPMENT CARE AB, модел SERVO-I INFANT, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр. 4/2017.
Измена конкурсне документације

 • 07.09.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку тонера за ласерске принтере ЈНМВ 43/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 05.09.2017.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања респиратора произвођача MAQUET EQUIPMENT CARE AB у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2017.
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

 • 04.09.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања фундус камере ЈНМВ 42/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 01.09.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку протокомера ЈНМВ 41/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 01.09.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку SpO2 сензора (за партију 1) ЈНМВ 36/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 31.08.2017.
Одлука о измени уговора за набавку канцеларијског намештаја ЈНМВ 24/2017.
Одлука о измени уговора

 • 29.08.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку горива у отвореном поступку 7/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 29.08.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања фундус камере ЈНМВ 42/2017.
Одлука о додели уговора

 • 24.08.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила ЈНМВ 40/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 24.08.2017.
Одлука о додели уговора за набавку протокомера ЈНМВ 41/2017
Одлука о додели уговора

 • 22.08.2017.
Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку медицинских и техничких гасова у отвореном поступку 8/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.08.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку лабораторијског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 3/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 18.08.2017.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку за набавку Сензора SpO2 ЈНМВ 36/2017
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

 • 16.08.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања фундус камере ЈНМВ 42/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.08.2017.
Одлука о додели уговора за набавку горива у отвореном поступку 7/2017.
Одлука о додели уговора

 • 14.08.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку апарата за терапију кисеоником са једном и две главе ЈНМВ 41/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 10.08.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања медицинске опреме ЈНМВ 37/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 09.08.2017.
Одлука о измени одлуке о додели уговора за набавку Сензора SpO2 ЈНМВ 36/2017.
Одлука о измени одлуке о додели уговора

 • 04.08.2017.
Одлука о додели уговора за набавку Сензора SpO2 ЈНМВ 36/2017.
Одлука о додели уговора

 • 04.08.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања УЗ апарата Vivid S5 ЈНМВ 39/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 04.08.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила ЈНМВ 40/2017.
Одлука о додели уговора

 • 02.08.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме ЈНМВ 37/2017
Одлука о додели уговора

 • 31.07.2017.
Одлука о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 3/2017
Одлука о додели уговора

 • 28.07.2017.
Обавештење о обустави поступка за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања неинвазивног неонаталног респираторора Infant Flow Sipap произвођача Viasys - Sensor Medics, САД, у количини од два комада, за период од дванаест месеци ЈНМВ 38/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 27.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за хигијену ЈНМВ 33/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 27.07.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања УЗ апарата VIVID S5, ЈНМВ 39/2017.
Одлука о додели уговора

 • 26.07.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку осигурања имовине, лица и моторних возила ЈНМВ 40/2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем

 • 25.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку 6/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 25.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку термостата за материјал за бактериологију ЈНМВ 28/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 25.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада ЈНМВ 34/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 25.07.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила ЈНМВ 40/2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем

 • 24.07.2017.
Обавештење о обустави поступка за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел , за период од дванаест месеци ЈНМВ 35/2017
Обавештење о обустави поступка

 • 21.07.2017.
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге сервисирања медицинске опреме ЈНМВ37/2017.
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 20.07.2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документацијеза набавку услуге сервисирања медицинске опреме ЈНМВ 37/2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације

 • 20.07.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку осигурања имовине, лица и моторних возила ЈНМВ 40/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 20.07.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем, Измена конкурсне документације, Измењена конкурсна документација и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку SpO2 сензора ЈНМВ 36/2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 19.07.2017.
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 3/2017.
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

 • 19.07.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку SpO2 сензора ЈНМВ 36/2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације

 • 18.07.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку SpO2 сензора ЈНМВ 36/2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације

 • 17.07.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара потрошног материјала и услуга сервисирања неинвазивног неонаталног респиратора произвођача Viasys Sensor Medics USA ЈНМВ 38/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 17.07.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања УЗ апарата VIVID S5, произвођача GE HEALTHCARE ЈНМВ 39/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.07.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервиса медицинске опреме ЈНМВ 37/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 13.07.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку SpO2 сензора ЈНМВ 36/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 13.07.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел , за период од дванаест месеци ЈНМВ 35/2017
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 12.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања пастеризатора ЈНМВ 32/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.07.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку горива у отвореном поступку 7/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 07.07.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада, ЈНМВ 34/2017
Одлука о додели уговора

 • 06.07.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел , за период од дванаест месеци ЈНМВ 35/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 05.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку блефаростата ЈНМВ 29/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 05.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха ЈНМВ 30/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 05.07.2017.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за хигијену ЈНМВ 33/2017.
Одлука о додели уговора

 • 03.07.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања пумпи за груди Symphony и ручних пумпи за груди произвођача MEDELA AG, Швајцарска, за период од дванаест месеци ЈНМВ 31/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.06.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада ЈНМВ 34/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.06.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку средстава за хигијену ЈНМВ 33/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме ЈНМВ 27/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 20.06.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања пастеризатора S90 произвођача STERIFEED ЈНМВ 32/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 19.06.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку термостата за материјала за бактериологију ЈНМВ 28/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 19.06.2017.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку лабораторисјог потрошног материјала у отвореном поступку 6/2017.
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 19.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга сервисирања и одржавања:
1. хирушких аспиратора NEW ASKIR, произвођача CA-MI, Италија, у количини од 37 комада и протокомера произвођача Technologie Medicale, Француска у количини од 12 комада за са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци
2. Инкубатора INCU I, произвођача ATOM, Јапан, у количини од 1 комад са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци ЈНМВ 26/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 16.06.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања пумпи за груди Symphony и ручних пумпи за груди произвођача MEDELA AG, Швајцарска, за период од дванаест месеци ЈНМВ 31/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 16.06.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала са испоруком и монтажом ЈНМВ 24/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 16.06.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха ЈНМВ 30/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.06.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку блефаростата ЈНМВ 29/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.06.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку термостата за материјал за бактериологију ЈНМВ 28/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.06.2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку лабораторисјог потрошног материјала у отвореном поступку 6/2017.
Одговор на захтев за појашњењем
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 31.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку текстилног материјала ЈНМВ 23/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 31.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци ЈНМВ број 27/2017
Одлука о додели уговора

 • 30.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара, резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања лабораторијске опреме произвођача Radiometer Medical ApS, Данска и ABX Horiba, Француска ЈН бр. 22/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 30.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања опреме:
- Монитори DASH 3000 – 4 ком и DASH 2000 – 1 ком, произвођача GE Healthcare, Финска
- Монитор FABIAN HFO – 1 ком, произвођача Acutronic Medical Systems AG, Швајцарска,
за период од дванаест месеци, ЈНМВ 25/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског намештаја са испоруком и монтажом ЈНМВ 24/2017
Одлука о додели уговора

 • 23.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања и одржавања хирушких аспиратора, протокомера и инкубатора ЈНМВ 26/2017
Одлука о додели уговора

 • 23.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical у отвореном поступку 4/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку болесничке хране готових оброка за период од дванаест месеци ЈНМВ 18/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 17/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку (број ЈН 5/2017)
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.05.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци ЈНМВ број 27/2017
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока

 • 19.05.2017.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци у поступку јавне набавке мале вредности број 27/2017
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока

 • 19.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања опреме:
- Монитори DASH 3000 – 4 ком и DASH 2000 – 1 ком, произвођача GE Healthcare, Финска
- Монитор FABIAN HFO – 1 ком, произвођача Acutronic Medical Systems AG, Швајцарска,
за период од дванаест месеци, јавна набавка мале вредности 25/2017
Одлука о додели уговора

 • 18.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку текстилног материјала ЈНМВ 23/2017
Одлука о додели уговора

 • 18.05.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку услуге сервисирања медицинске опреме ЈНМВ 27/2017
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 16.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара, резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања лабораторијске опреме произвођача Radiometer Medical ApS, Данска и ABX Horiba, Француска ЈН бр. 22/2017.
Одлука о додели уговора

 • 16.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку (број ЈН 5/2017)
Одлука о додели уговора

 • 16.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку за набавку папирних пелена ЈНМВ 21/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 16.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку за набавку медицинског гаса No-N2 mix 800 ppm ЈНМВ 19/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 15.05.2017.
Позив за подношење понуда за набавку лабораторијског потрошног материјала за период од дванаест месеци, у отвореном поступку број ЈН 6/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 12.05.2017.
Одговор на захтев за појашњењем и Измена конкурсне документације за набавку канцеларијског намештаја са испоруком и монтажом ЈНМВ 24/2017
Одговор на захтев за појашњењем
Измена конкурсне документације

 • 12.05.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања медицинске опреме ЈНМВ 27/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 11.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација ЈНМВ 20/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања опреме произвођача PRIMAT, Словенија ЈНМВ 16/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.05.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања хирушких аспиратора, протокомера и инкубатора ЈНМВ 26/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 11.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical у отвореном поступку 4/2017.
Одлука о додели уговора

 • 10.05.2017.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку канцеларијског намештаја са испоруком и монтажом ЈНМВ 24/2017
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока

 • 10.05.2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку канцеларијског намештаја са испоруком и монтажом ЈНМВ 24/2017
Одговор на захтев за појашњењем

 • 10.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку потрошног материјала за ТПИ отворени поступак 2/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 09.05.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку канцеларијског намештаја са испоруком и монтажом ЈНМВ 24/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 08.05.2017.
Обавештење о обустави поступка за набавку канцеларијског намештаја са монтажом и испоруком ЈНМВ 14/2017.
Обавештење о обустави поступка

 • 08.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку медицинског гаса No-N2 mix 800 ppm ЈНМВ 19/2017.
Одлука о додели уговора

 • 08.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација ЈНМВ 20/2017.
Одлука о додели уговора

 • 08.05.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку текстилног материјала ЈНМВ 23/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 08.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку папирних пелена ЈНМВ 21/2017.
Одлука о додели уговора

 • 08.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања дизел агрегата ЈНМВ 13/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 08.05.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања опреме:
- Монитори DASH 3000 – 4 ком и DASH 2000 – 1 ком, произвођача GE Healthcare, Финска
- Монитор FABIAN HFO – 1 ком, произвођача Acutronic Medical Systems AG, Швајцарска,
за период од дванаест месеци, јавна набавка мале вредности 25/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 05.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 17/2017.
Одлука о додели уговора

 • 05.05.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара, резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања лабораторијске опреме произвођача Radiometer Medical ApS, Данска и ABX Horiba, Француска ЈН бр. 22/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 04.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања опреме произвођача PRIMAT, Словенија ЈНМВ 16/2017.
Одлука о додели уговора

 • 04.05.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку алкохола, медицинског бензина и хидрогена ЈНМВ 9/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 03.05.2017.
Одлука о додели уговора за набавку болесничке хране ЈНМВ 18/2017
Одлука о додели уговора

 • 28.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за одржавање подова ЈНМВ 6/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 28.04.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем и Измена конкурсне документације за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 17/2017
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације

 • 28.04.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку папирних пелена ЈНМВ 21/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 27.04.2017.
Одлука о обустави поступка за набавку канцеларијског намештаја са испоруком и монтажом ЈНМВ 14/2017.
Одлука о обустави поступка за набавку

 • 27.04.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације, Измена конкункурсне документације и Измењена конкурсна документација за набавку болесничке хране - готови оброци ЈНМВ 18/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Измењена конкурсна документација

 • 26.04.2017.
Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 17/2017
Одговор на захтев за појашњење

 • 26.04.2017.
Одлука о измени уговора о јавној набавци медицинских и техничких гасова ЈНМВ 41/2016
Одлука о измени уговора

 • 26.04.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација ЈНМВ 20/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 26.04.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара медицински гас NO-N2 mix 800 ppm у количини за пет месеци ЈНМВ 19/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 26.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку магистралних препарата ЈНМВ 11/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 25.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отвореном поступку број 1/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 21.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама(MR 850) и Neopuff у количини од 1 комад, све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2/2017.
Обавештење о закљученом уговору

 • 21.04.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку болесничке хране готових оброка за период од дванаест месеци ЈНМВ 18/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.04.2017.
Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања опреме произвођача PRIMAT, Словенија ЈНМВ 16/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.04.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора ЈНМВ 17/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
- Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche,
за период од дванаест месеци (отворени поступак 3/2017)

Обавештење о закљученом уговору

 • 21.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања клима уређаја ЈНМВ 12/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 21.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа ЈНМВ 7/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 19.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију за период од шест месеци ЈНМВ 15/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 19.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 9/2016
Обавештење о закљученом уговору

 • 19.04.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију за период од шест месеци ЈНМВ 15/2017
Одлука о додели уговора

 • 19.04.2017.
Одлука о додели уговора за набавку потрошног материјала за тоталну парентералну исхрану у отвореном поступку 2/2017
Одлука о додели уговора

 • 13.04.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку услуге одржавања хигијене у Институту за неонатологију ЈНМВ 15/2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 13.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку лекова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 1/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 13.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационе наруквице за бебе ЈНМВ 4/2017
Обавештење о закљученом уговору

 • 13.04.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку канцеларијског намештаја са испоруком и монтажом ЈНМВ 14/2017
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 10.04.2017.
Измена и допуна конкурсне документације за набавку услуге - одржавања хигијене у поступку јавне набавке мале вредности број 15/2017
Измена конкурсне документације

 • 10.04.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања и одржавања дизел агрегата VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T. (ЈНМВ 13/2017)
Одлука о додели уговора

 • 07.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала (ЈНМВ 10/2017)
Обавештење о закљученом уговору

 • 07.04.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку (број ЈН 5/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 06.04.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге - одржавања хигијене у Институту за неонатологију за период од шест месеци у поступку јавне набавке мале вредности (ЈНМВ бр. 15/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 06.04.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за хигијену беба (ЈНМВ 8/2017)
Обавештење о закљученом уговору

 • 06.04.2017.
Обавештење о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
- Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche,
за период од дванаест месеци у отвореном поступку број 3/2017
Одлука о додели уговора

 • 06.04.2017.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 6/2017)
Одлука о додели уговора

 • 04.04.2017.
Одлука о додели уговора за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отовореном поступку 1/2017
Одлука о додели уговора

 • 04.04.2017.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical, GmbH, за период од дванаест месеци у отвореном поступку (бр. ЈН 4/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 03.04.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања клима уређаја (ЈНМВ 12/2017)
Одлука о додели уговора

 • 03.04.2017.
Одлука о додели уговора за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе (ЈНМВ 4/2017)
Одлука о додели уговора

 • 31.03.2017.
Одлука о измени одлуке о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 9/2016
Одлука о измени одлуке о додели уговора

 • 29.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку санитарних и претходних и периодичних прегледа (ЈНМВ 7/2017)
Одлука о додели уговора

 • 28.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку алкохола, медицинског бензина и хидрогена (ЈНМВ 9/2017)
Одлука о додели уговора

 • 28.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала (ЈНМВ 10/2017)
Одлука о додели уговора

 • 27.03.2017.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отовореном поступку 1/2017
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације

 • 27.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку неонатаних субкутаних резервоара (ЈНМВ 5/2017)
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.03.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе (ЈНМВ 4/2017)
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
 • 23.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 3/2017)
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања дизел агрегата VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T. (ЈНМВ 13/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 21.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку неонаталних субкутаних резервоара (ЈНМВ 5/2017)
Одлука о додели уговора

 • 21.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања клима уређаја (ЈНМВ 12/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 17.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- биохемијског анализатора MAX MAT, произвођача MAX MAT, Француска и
- хематолошког апарата ABX MICROSEMI, произвођача Horiba, Јапан,
за период од дванаест месеци (ЈНМВ 1/2017)
Обавештење о закљученом уговору

 • 17.03.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку санитарних и претходних и периодичних прегледа (ЈНМВ 7/2017)
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

 • 17.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 9/2016.
Обавештење о додели уговора

 • 16.03.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 6/2017).
Одговор на захтев за додатним појашњењем

 • 16.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала (ЈНМВ 10/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 16.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку магистралних препарата (ЈНМВ 11/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 15.03.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе. (ЈНМВ 4/2017).
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока

 • 15.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку алкохола, медицинског бензина и хидрогена (ЈНМВ 9/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 15.03.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- полуаутоматски биохемијски анализатор BTS 350, произвођача BIOSYSTEMS, Шпанија,
за период од дванаест месеци (ЈНМВ 2/2017)
Обавештење о закљученом уговору

 • 14.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за хигијену беба (ЈНМВ 8/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа (ЈНМВ 7/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 14.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, Немачка и апарата PulmonoxMini, произвођача Messer Griesheim, Аустрија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 3/2017)
Одлука о додели уговора

 • 14.03.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 6/2017)
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 13.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 6/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 13.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама(MR 850) и Neopuff у количини од 1 комад, све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2/2017.
Одлука о додели уговора

 • 13.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку лекова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 1/2017
Одлука о додели уговора

 • 10.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе (ЈНМВ 4/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 10.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског потрошног материјала – неонаталних субкутаних резервоара (ЈНМВ 5/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 10.03.2017.
Одлука о стављању ван снаге одлуке о додели угвора и одлуке о измени одлуке о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 9/2016.
Одлука о стављању ван снаге одлуке о додели уговора

 • 08.03.2017.
Измена конкурсне документације за набавку сервисирања лабораторијске опреме произвођача ROCHE у отвореном поступку 3/2017
Измена конкурсне документације

 • 07.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку потрошног материјала за тоталну парентералну исхрану Отворени поступак 2/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 07.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- биохемијски анализатор MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Француска
- хематолошки апарат ABX MICROSEMI, произвођача Horiba, Јапан,
за период од дванаест месеци (ЈНМВ 1/2017)
Одлука о додели уговора

 • 07.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- полуаутоматски биохемијски анализатор BTF 350, произвођача BIOSISTEM, Шпанија,
за период од дванаест месеци (ЈНМВ 2/2017)
Одлука о додели уговора

 • 06.03.2017.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
- Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche,
за период од дванаест месеци у отвореном поступку број 3/2017
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 03.03.2017.
Одлука о измени одлуке о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 9/2016
Одлука о измени одлуке о додели уговора

 • 02.03.2017.
Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потроштног материјала у отвореном поступку 9/2016
Одлука о додели уговора

 • 02.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 3/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 02.03.2017.
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама (MR 850) и Neopuff у количини од 1 комад, све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2/2017.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 01.03.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
- Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche,
за период од дванаест месеци (отворени поступак 3/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 01.03.2017.
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку лекова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 1/2017
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

 • 24.02.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
Партија 1 - биохемијски анализатор MAX MAT, proizvođača MAX MAT, Француска
Партија 2 - хематолошки апарат ABX MICROSEMI, произвођача Horiba, Јапан,
за период од дванаест месеци (ЈНМВ 1/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 24.02.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
- полуаутоматски биохемијски анализатор BTF 350, произвођача BIOSISTEM, Шпанија,
за период од дванаест месеци (ЈНМВ 2/2017)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 23.02.2017.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отвореном поступку 1/2017
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 23.02.2017.
Обавештење о закљученим уговорима за набавку лекова у отвореном поступку 8/2016
Обавештење о закљученим уговорима

 • 03.02.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 54/2016).
Обавештење о закљученом уговору

 • 02.02.2017.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈНМВ 53/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 31.01.2017.
Одлука о измени одлуке о додели уговора за набавку лекова у отвореном поступку број 8/2016.
Одлука о измени одлуке о додели уговора

 • 16.01.2017.
Одлука о додели уговора за набавку лекова у отвореном поступку број 8/2016.
Одлука о додели уговора

 • 16.01.2017.
Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 54/2016).
Одлука о додели уговора

 • 12.01.2017.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања инкубатора тип Cristina, произвођача COBAMS S.R.L. Италија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 52/2016)
Одлука о додели уговора

 • 12.01.2017.
Одлука о додели уговора за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo и Neo Care medical products, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 51/2016)
Одлука о додели уговора

 • 12.01.2017.
Одговори на захтеве за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 9/2016
Одговор на захтев за додатно појашњење - број 1
Одговор на захтев за додатно појашњење - број 2

 • 11.01.2017.
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 9/2016
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока

 • 11.01.2017.
Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 9/2016
Измена конкурсне документације

 • 05.01.2017.
Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку бр 9/2016
Одговор на захтев за додатним појашњењем
Измена конкурсне документације

 • 30.12.2016.
Три одговора на захтеве за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 9/2016
Одговор на захтев за додатно појашњење - број 1
Одговор на захтев за додатно појашњење - број 2
Одговор на захтев за додатно појашњење - број 3

 • 30.12.2016.
Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 9/2016
Измена конкурсне документације

 • 30.12.2016.
Одлука о додели уговора за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈНМВ 53/2016)
Одлука о додели уговора

 • 29.12.2016.
Одговори на захтеве за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 54/2016)
Одговор на захтев за додатно појашњење - број 1
Одговор на захтев за додатно појашњење - број 2

 • 29.12.2016.
Одлука о додели уговора за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo и Neo Care medical products, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 51/2016)
Одлука о додели уговора

 • 29.12.2016.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања инкубатора тип Cristina, произвођача COBAMS S.R.L. Италија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 52/2016)
Одлука о додели уговора

 • 28.12.2016.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 9/2016
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 27.12.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 54/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 20.12.2016.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку (број ЈН 9/2016)
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 20.12.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 50/2016).
Обавештење о закљученом уговору

 • 20.12.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге механичког чишћења димањака (ЈНМВ 53/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 20.12.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуга сервисирања инкубатора произвођача COBAMS SRL, Италија (ЈНМВ 52/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 19.12.2016.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку (број ЈН 9/2016)
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 19.12.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo и Neo Care medical products, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 51/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 15.12.2016.
Измена и допуна конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку (број ЈН 9/2016)
Измена конкурсне документације

 • 12.12.2016.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку (број ЈН 9/2016)
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 09.12.2016.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку (број ЈН 9/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 07.12.2016.
Одлука о додели уговора за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 50/2016)
Обавештење о додели уговора

 • 30.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку дезинфекционих средстава (ЈНМВ 49/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 29.11.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лекова у отвореном поступку број 8/2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 25.11.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 50/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 23.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 47/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 23.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку радова – извођење радова у сутерену – ходник код котларнице и припадајући мокри чвор, степенишни простор код лабораторије и поправка дела дворишне фасаде на објекту Института за неонатологију (ЈНМВ 48/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 18.11.2016.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за дезинфекцију ЈНМВ 49/2016.
Одлука о додели уговора

 • 15.11.2016.
Одлука о додели уговора за набавку радова - извођење радова у сутерену – ходник код котларнице и припадајући мокри чвор, степенишни простор код лабораторије и поправка дела дворишне фасаде на објекту Института за неонатологију ЈНМВ 48/2016.
Одлука о додели уговора

 • 08.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања и поправки апарата Neurowerk EEG, произвођача Sigma Medizin-Technik, Немачка са потрошним материјалом и оригиналним резервним деловима, за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 6/2016.
Обавештење о закљученом уговору

 • 08.11.2016.
Одлука о додели уговора за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 47/2016)
Обавештење о додели уговора

 • 08.11.2016.
У прилогу Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 49/2016).
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 07.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - сервисирања и поправке биомедицинских замрзивача (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 и PANASONIC MDF-U537, произвођача PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Холандија, за период од дванаест месеци ЈНМВ 46/2016
Обавештење о закљученом уговору

 • 04.11.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку радова - извођење радова у сутерену – ходник код котларнице и припадајући мокри чвор, степенишни простор код лабораторије и поправка дела дворишне фасаде на објекту Института за неонатологију (ЈНМВ 48/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 01.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку радова кречење и санација мокрог чвора на Одељењу мајки Института за неонатологију (ЈНМВ 45/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 01.11.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 5/2016.
Обавештење о закљученом уговору

 • 27.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку шприц инфузионих пумпи (ЈНМВ 44/2016).
Обавештење о закљученом уговору

 • 27.10.2016.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања биомедицинских замрзивача (ЈНМВ 46/2016).
Обавештење о додели уговора

 • 27.10.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 47/2016).
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 25.10.2016.
Одлука о додели уговора за набавку радова – кречење и санација мокрог чвора на Одељењуза мајке дојиље у Институту за неонатологију ЈНМВ 45/2016.
Обавештење о додели уговора

 • 21.10.2016.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања и поправки апарата Neurowerk EEG, произвођача Sigma Medizin-Technik, Немачка са потрошним материјалом и оригиналним резервним деловима, за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 6/2016.
Одлука о додели уговора

 • 17.10.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и поправке биомедицинских замрзивача ЈНМВ 46/2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 17.10.2016.
Одлука о додели уговора за набавку шприц инфузионих пумпи (ЈНМВ 44/2016).
Одлука о додели уговора

 • 14.10.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку радова - кречење и санација мокрог чвора на Одељењу за мајке дојиље Института за неонатологију ЈНМВ 45/2016
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 12.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку сонде за постојећи Samsung Medison MySono U6 ултразвучни апарат, за прегледе ЦНС-а и кардиолошке прегледе деце у количини од 1 комад у отвореном поступку број 7/2016.
Обавештење о закљученом уговору

 • 11.10.2016.
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и поправки апарата Neurowerk EEG, произвођача Sigma Medizin-Technik, Немачка са потрошним материјалом и оригиналним резервним деловима, за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 6/2016.
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

 • 07.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања ултразвучног апарата SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, произвођача SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Кореја, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2016.
Обавештење о закљученом уговору

 • 04.10.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку SpO2 сензора (ЈНМВ 43/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 03.10.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку шприц инфузионих пумпи (ЈНМВ 44/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 29.09.2016.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 5/2016.
Обавештење о закљученом уговору

 • 29.09.2016.
Одлука о додели уговора за набавку SpO2 сензора (ЈНМВ 43/2016).
Обавештење о закљученом уговору

 • 26.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку неонаталног механичког вентилатора у отвореном поступку број 5/2016
Обавештење о закљученом уговору

 • 22.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања УЗ апарата VIVID S5 произвођача GE HEALTHCARE (ЈНМВ 42/2016).
Обавештење о закљученом уговору

 • 21.09.2016.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ултразвучног апарата SAMSUNG MEDISON MYSONO U6 у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2016.
Одлука о додели уговора

 • 21.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку апарата за давање азотмоноксида преко механичког вентилатора у отвореном поступку број 6/2016.
Обавештење о закљученом уговору

 • 19.09.2016.
Обавештење о покретању поступку и конкурсна документација за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 5/2016.
Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација

 • 16.09.2016.
Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ултразвучног апарата VIVID S5, произвођача GE HEALTHCARE, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана (ЈНМВ 42/2016).
Одлука о додели уговора

 • 13.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинских и техничких гасова (ЈНМВ 41/2016).
Обавештење о закљученом уговору

 • 09.09.2016.
Одлука о додели уговора за набавку неонаталног механичког вентилатора у отвореном поступку 5/2016.
Одлука о додели уговора

 • 09.09.2016.
Одлука о додели уговора за набавку апарата за давање азотмоноксида преко механичког вентилатора у отвореном поступку 6/2016.
Одлука о додели уговора

 • 09.09.2016.
Одлука о додели уговора за набавку сонде за ултразвучни апарат у отвореном поступку 7/2016.
Одлука о додели уговора

 • 08.09.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге осигурања имовине, лица и возила (ЈНМВ 35/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 07.09.2016.
Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања ултразвучног апарата SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, произвођача SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Кореја, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2016.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 07.09.2016.
Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања ултразвучног апарата VIVID S5, произвођача GE HEALTHCARE, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана (ЈНМВ 42/2016).
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 05.09.2016.
Одлука о додели уговора за набавку медицинских и техничких гасова (ЈНМВ 41/2016)
Одлука о додели уговора

 • 31.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања ултразвучних апарата MY LAB 5, MY LAB 30, произвођача ESAOTE, Италија, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана 3/2016
Обавештење о закљученом уговору

 • 24.08.2016.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара - медицинских и техничких гасова, у количини за 12 месеци у поступку мале вредности (јавна набавка бр. 41/2016)
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 • 23.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања фундус камере RETCAM 3 Wide Field, произвођача CLARITY MEDICAL SYSTEM, САД, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 40/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 18.08.2016.
Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку неонаталног механичког вентилатора у отвореном поступку 5/2016
Одговор на захтев за додатно појашњење

 • 18.08.2016.
Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања машина за прање флашица и дезинфекцију и сушење опреме, произвођача STEELCO, Италија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 39/2016)
Обавештење о закљученом уговору

 • 17.08.2016.
 • Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања фундус камере RETCAM 3 Wide Field, произвођача CLARITY MEDICAL SYSTEM, САД, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 40/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 11.08.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци (ЈНМВ 37/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 11.08.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања неинвазивног неонаталног респираторора Infant Flow Sipap произвођача Viasys - Sensor Medics, САД, у количини од два комада, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 36/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 11.08.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања машина за прање флашица и дезинфекцију и сушење опреме, произвођача STEELCO, Италија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 39/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 11.08.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила (ЈНМВ 35/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 05.08.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за набавку неонаталног механичког вентилатора у отвореном поступку 5/2016
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 05.08.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку апарата за давање азотмоноксида преко механичког вентилатора у отвореном поступку 6/2016
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 05.08.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку сонде за постојећи Samsung Medison MySono U6 ултразвучни апарат за прегледе ЦНСа и кардиолошке прегледе деце у отвореном поступку 7/2016
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 05.08.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског потрошног материјала стома програма (ЈНМВ 38/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 04.08.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге осигурања имовине лица и возила (ЈНМВ 35/2016)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 04.08.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања фундус камере RETCAM 3 Wide Field, произвођача CLARITY MEDICAL SYSTEM, САД, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 40/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 04.08.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила (ЈНМВ 35/2016)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 03.08.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ултразвучних апарата MY LAB 5, MY LAB 30, произвођача ESAOTE, Италија, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 3/2016
  Обавештење о додели уговора

  • 03.08.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите имовине и лица (ЈНМВ 34/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 02.08.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме (ЈНМВ 37/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 02.08.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку горива у отвореном поступку број 4/2016
  Обавештење о закљученом уговору

  • 01.08.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку медицинског потрошног материјала - стома програма (ЈНМВ 38/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 01.08.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања неинвазивног неонаталног респираторора Infant Flow Sipap произвођача Viasys - Sensor Medics, САД, у количини од два комада, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 36/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 01.08.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку услуге сервисирања ултразвучних апарата MY LAB 5, MY LAB 30, произвођача ESAOTE, Италија, са набавком оригиналних резервних делова и потрошног материјала за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 3/2016
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 01.08.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања машина за прање флашица и дезинфекцију и сушење опреме, произвођача STEELCO, Италија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 39/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 01.08.2016.
  Одговори на захтеве за додатним појашњењем и Измена конкурсне документације за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила (ЈНМВ 35/2016)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем бр. 1
  Одговор бр. 2
  Одговор бр. 3
  Одговор бр. 4
  Одговор бр. 5
  Измена конкурсне документације

  • 01.08.2016.
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила (ЈНМВ 35/2016)
  Обавештење о продужетку рока

  • 29.07.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге обезбеђења (ЈНМВ 34/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 27.07.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме - шест респиратора произвођача "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", модел SERVO-I INFANT, за период од дванаест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 2/2016
  Обавештење о закљученом уговору

  • 27.07.2016.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања УЗ апарата, произвођача ESAOTE, Италија број 3/2016
  Обавештење о покретању преговарачког поступка
  Конкурсна документација

  • 26.07.2016.
  Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге сервисирања медицинске опреме (ЈНМВ 37/2016)
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 21.07.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања неинвазивног неонаталног респиратора Infant Flow Sipap произвођача Viasys - Sensor Medics, САД, у количини од два комада, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 36/2016).
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 21.07.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског потрошног материјала - стома програма (ЈНМВ 38/2016).
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 20.07.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала (ЈНМВ 37/2016).
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 13.07.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 28/2016).
  Обавештење о закљученом уговору

  • 13.07.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите имовине и лица (ЈНМВ 34/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 13.07.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку горива у отвореном поступку 4/2016.
  Одлука о додели уговора

  • 08.07.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 33/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 08.07.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада (ЈНМВ 31/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 07.07.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме - шест респиратора произвођача "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", модел SERVO-I INFANT, за период од дванаест месеци, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2/2016
  Обавештење о додели уговора

  • 05.07.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 33/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 05.07.2016.
  Измењена конкурсна документација и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку горива у отвореном поступку јавне набававке број 4/2016
  Измењена конкурсна документација
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

  • 28.06.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку блефаростата (ЈНМВ 30/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 28.06.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 33/2016)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 24.06.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања пастеризатора S90, произвођача STERIFEED, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 32/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 23.06.2016.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку добара, оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме - шест респиратора произвођача "MAQUET EQUIPMENT CARE AB", модел SERVO-I INFANT у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, број јавне набавке 2/2016
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 23.06.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала, резервних делова и услуга сервисирања апарата за индуковану неинвазивну хипотермију, произвођача MTRE ADVANCED TECHNOLOGIES LTD, Израел, за период од дванаест месеци ЈНМВ 33/2016
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 22.06.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања пастеризатора (ЈНМВ 32/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 21.06.2016.
  Обавештење о закљученим уговорима за набавку лабораторијског потрошног материјала (отворени поступак 3/2016)
  Обавештење о закљученим уговорима

  • 20.06.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 28/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 17.06.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама (MR 850) и Neopuff у количини од 1 комад, све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од шест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 1/2016
  Обавештење о закљученом уговору

  • 17.06.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку хидрофибер облоге са ојачавајућим влакнима импрегнирана са 1,2% јонског сребра и појачане динатријум соли етилен диамин тетрасирћетне киселине и бензетонијум хлоридом 10x10cm у количини од 50 комада (ЈНМВ 29/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 17.06.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара потрошног материјала и услуга сервисирања пумпи за груди произвођача MEDELA AG, Швајцарска (ЈНМВ 27/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 16.06.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада (ЈНМВ 31/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 16.06.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку потрошног материјала за офталмологију (блефаростати) ЈНМВ 30/2016
  Одлука о додели уговора

  • 14.06.2016
  Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге сервисирања пастеризатора S90, произвођача STERIFEED, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 32/2016)
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 13.06.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку хидрофибер облоге са ојачавајућим влакнима импрегнирана са 1,2% јонског сребра и појачане динатријум соли етилен диамин тетрасирћетне киселине и бензетонијум хлоридом 10x10cm у количини од 50 комада (ЈНМВ 29/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 13.06.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада (ЈНМВ 31/2016)

  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 09.06.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем и Измена конкурсне документације за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада (ЈНМВ 31/2016)
  Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације
  Измена конкурсне документације

  • 08.06.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања пастеризатора S90, произвођача STERIFEED, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 32/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 08.06.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања опреме:
  - Монитори DASH 3000 - 4 ком и DASH 2000 - 1 ком, произвођача GE Healthcare, Финска
  - Монитор FABIAN HFO - 1 ком, произвођача Acutronic Medical Systems AG, Швајцарска
  за период од дванаест месеци (ЈНМВ 22/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 08.06.2016.
  Одовор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 28/2016)

  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 07.06.2016.
  Одовор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 28/2016)

  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 07.06.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге преузимања и збрињавања хемијског отпада (ЈНМВ 31/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 07.06.2016
  Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за достављање понуда за набавку средстава за хигијену ЈНМВ 28/2016
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 03.06.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку горива у отвореном поступку број 4/2016
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 03.06.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања пумпи за груди Symphony и ручних пумпи за груди произвођача MEDELA AG, Швајцарска, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 27/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 02.06.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку блефаростата (ЈНМВ 30/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 02.06.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку папирних пелена (ЈНМВ 20/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 02.06.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 25/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 01.06.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку хидрофибер облоге са ојачавајућим влакнима импрегнирана са 1,2% јонског сребра и појачане динатријум соли етилен диамин тетрасирћетне киселине и бензетонијум хлоридом 10x10 cm у количини од 50 комада (ЈНМВ 29/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 31.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 24/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 31.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то:
  - BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама (MR 850) и
  - Neopuff у количини од 1 комад,
  све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од шест месеци, у преговарачком поступку без објављивања јавног позива 1/2016

  Одлука о додели уговора

  • 31.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања и одржавања лабораторијске опреме, и то:
  - гасни анализатор, ABL835 произвођача Radiometer Medical ApS, Данска;
  - хематолошки апарат ABX MICROS CRP 200, произвођача ABX Horiba, Француска,
  за период од годину дана (ЈНМВ 26/2016)

  Обавештење о закљученом уговору

  • 31.05.2016.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 30.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања опреме:
  -Монитори DASH 3000 - 4 ком и DASH 2000 - 1 ком, произвођача GE Healthcare, Финска
  -Монитор FABIAN HFO - 1 ком, произвођача Acutronic Medical Systems AG, Швајцарска
  за период од дванаест месеци (ЈНМВ 22/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 25.05.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања пумпи за груди Symphony и ручних пумпи за груди произвођача MEDELA AG, Швајцарска, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 27/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 25.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања и одржавања лабораторијске опреме, и то:
  - гасни анализатор, ABL835 произвођача Radiometer Medical ApS, Данска;
  - хематолошки апарат ABX MICROS CRP 200, произвођача ABX Horiba, Француска,
  за период од годину дана (ЈНМВ 26/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 25.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку текстилног материјала (ЈНМВ 25/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 24.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација (ЈНМВ 23/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 24.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 24/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 23.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација (ЈНМВ 23/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 20.05.2016.
  Измена конкурсне документације за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то:
  - BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама (MR 850) и
  - Neopuff у количини од 1 комад,
  све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од шест месеци, у преговарачком поступку без објављивања јавног позива 1/2016
  Измена конкурсне документације

  • 19.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку јавне набавке 3/2016.
  Обавештење о додели уговора

  • 18.05.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 24/2016)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 18.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха (ЈНМВ 18/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 17.05.2016.
  У прилогу Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања опреме:
  -Монитори DASH 3000 - 4 ком и DASH 2000 - 1 ком, произвођача GE Healthcare, Финска
  -Монитор FABIAN HFO - 1 ком, произвођача Acutronic Medical Systems AG, Швајцарска
  за период од дванаест месеци (ЈНМВ 22/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 17.05.2016.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то:
  - BUBBLE CPAP у количини од 5 комада са овлаживачким јединицама (MR 850) и
  - Neopuff у количини од 1 комад,
  све произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, за период од шест месеци (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 1/2016)
  Обавештење о покретању преговарачког поступка
  Конкурсна документација

  • 16.05.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку текстилног материјала (ЈНМВ 25/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 16.05.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања и одржавања лабораторијске опреме, за период од годину дана, и то:
  - гасни анализатор, ABL835 произвођача Radiometer Medical ApS, Данска;
  - хематолошки апарат ABX MICROS CRP 200, произвођача ABX Horiba, Француска (ЈНМВ 26/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 13.05.2016.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку радне одеће и обуће ЈНМВ 24/2016
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 12.05.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација (ЈНМВ 23/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 10.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, Немачка и апарата PulmonoxMini, произвођача Messer Griesheim, Аустрија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 21/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 10.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку папирних пелена (ЈНМВ 20/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 09.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку болесничке хране - готових оброка (ЈНМВ 19/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 06.05.2016.
  Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку 3/2016
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 05.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку SpO2 сензора (ЈНМВ 16/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 05.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (отворени поступак 2/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 05.05.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме (ЈНМВ 15/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 04.05.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, Немачка и апарата PulmonoxMini, произвођача Messer Griesheim, Аустрија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 21/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 26.04.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку болесничке хране - готових оброка (ЈНМВ 19/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 26.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга сервисирања и одржавања хирушких аспиратора NEW ASKIR, произвођача CA-MI, Италија, у количини од 37 комада и протокомера у количини од 12 комада са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци (ЈНМВ 17/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 22.04.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха ЈНМВ број 18/2016
  Обавештење о додели уговора

  • 22.04.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна кокументација за нову јавну набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, Немачка и апарата PulmonoxMini, произвођача Messer Griesheim, Аустрија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 21/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 22.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора (ЈНМВ 14/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 20.04.2016.
  Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку болесничке хране (19/2016 ЈНМВ)
  Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

  • 20.04.2016.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку папирних пелена у количини потребној за дванаест месеци (20/2016 ЈНМВ)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 20.04.2016.
  Одлука о одбијању понуде за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, Немачка и апарата PulmonoxMini, произвођача Messer Griesheim, Аустрија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 12/2016)
  Одлука о одбијању понуде

  • 18.04.2016.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме (ЈНМВ 15/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 18.04.2016.
  Обавештење о додели уговора за набавку SpO2 сензора (ЈНМВ 16/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 18.04.2016.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуга сервисирања и одржавања хирушких аспиратора NEW ASKIR, произвођача CA-MI, Италија, у количини од 37 комада и протокомера у количини од 12 комада са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци (ЈНМВ 17/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 15.04.2016.
  Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку болесничке хране готових оброка (19/2016 ЈНМВ)
  Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

  • 15.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа (ЈНМВ 6/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 14.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања опреме произвођача PRIMAT, Словенија (ЈНМВ 13/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 13.04.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора (ЈНМВ14/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 13.04.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (отворени поступак 2/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 13.04.2016.
  Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха (ЈНМВ 18/2016)
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 13.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical (отворени поступак 4/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 12.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку лекова (ЈНМВ 5/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 12.04.2016.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку болесничке хране - готових оброка (ЈНМВ 19/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 12.04.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања опреме произвођача PRIMAT, Словенија (ЈНМВ 13/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 08.04.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха (ЈНМВ 18/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 07.04.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге санитарних и претходних и периодичних прегледа (ЈНМВ 6/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 07.04.2016.
  Измена конкурсне документације и Измењена конкурсна документација за набавку SpO2 сензора (ЈНМВ 16/2016)
  Измена конкурсне документације
  Измењена конкурсна документација

  • 07.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку магистралних препарата (ЈНМВ 11/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 06.04.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме (ЈНМВ 15/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 06.04.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку SpO2 сензора (ЈНМВ 16/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 06.04.2016.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку услуга сервисирања и одржавања хирушких аспиратора NEW ASKIR, произвођача CA-MI, Италија, у количини од 37 комада и протокомера у количини од 12 комада са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци (ЈНМВ 17/2016)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 05.04.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку услуге сервисирања опреме произвођача PRIMAT, Словенија (ЈНМВ 13/2016)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 05.04.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала (отворени поступак 3/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 04.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку алкохола, медицинског бензина и хидрогена (ЈНМВ 8/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 04.04.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора (ЈНМВ 14/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 01.04.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања опреме произвођача PRIMAT, Словенија (ЈНМВ 13/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 01.04.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуге сервисирања лабораторијске опреме:
  - Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
  - Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche,
  за период од дванаест месеци у отвореном поступку 1/2016
  Обавештење о закљученом уговору

  • 31.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна кокументација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног азот оксида, тип NO-A, произвођача EKU Elektronik, Немачка и апарата PulmonoxMini, произвођача Messer Griesheim, Аустрија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 12/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 30.03.2016.
  Одговор на захтев за додатним појашењењем конкурсне документације за набавку санитарних и претходних и периодичних прегледа (ЈНМВ 6/2016)
  Одговор на захтев за додатним појашењењем

  • 29.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе (ЈНМВ 4/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 29.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за хигијену беба (ЈНМВ 10/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 29.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања клима уређаја (ЈНМВ 7/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 28.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуге сервисирања лабораторијске опреме:
  - Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
  - Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche,
  за период од дванаест месеци у отвореном поступку 1/2016
  Одлука о додели уговора

  • 28.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала (ЈНМВ 9/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 28.03.2016.
  Одговори на захтеве за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку услуге санитарних и превентивних прегледа (ЈНМВ 6/2016)
  Одговор на захтев за додатно појашњење 682/7
  Одговор на захтев за додатно појашњење 682/8

  • 28.03.2016.
  Измена конкурсне документације, Измењена конкурсна документација и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда јавна набавка санитарних и претходнх и периодичних прегледа ЈНМВ 6/2016
  Измена конкурсне документације
  Измењена конкурсна документација
  Обавештење о закљученом уговору

  • 24.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку магистралних препарата (ЈНМВ 11/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 23.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге санитарних и превентивних прегледа (ЈНМВ 6/2016).
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 22.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку средстава за хигијену беба (ЈНМВ 10/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 22.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку лекова (ЈНМВ 5/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 21.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала ЈНМВ 9/2016.
  Одлука о додели уговора

  • 21.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања клима уређаја ЈНМВ 7/2016.
  Одлука о додели уговора

  • 21.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку алкохола, медицинског бензина и хидрогена (ЈНМВ 8/2016).
  Одлука о додели уговора

  • 21.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 3/2016).
  Обавештење о закљученом уговору

  • 16.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
  - полуаутоматски биохемијски анализатор BTS 350, произвођача BIOSYSTEMS, Шпанија,
  за период од дванаест месеци (ЈНМВ 2/2016).
  Обавештење о закљученом уговору

  • 15.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе (ЈНМВ 4/2016).
  Одлука о додели уговора

  • 11.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за хигијену беба (ЈНМВ 10/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 11.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку магистралних препарата (ЈНМВ 11/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 10.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за машинско прање медицинског потрошног материјала (ЈНМВ 9/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 09.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
  - биохемијски анализатор MAX MAT, произвођача MAX MAT, Француска и
  - хематолошки апарат ABX MICROSEMI, произвођача Horiba, Јапан,
  за период од дванаест месеци (ЈНМВ 1/2016)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 09.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку алкохола, медицинског бензина и хидрогена (ЈНМВ 8/2016).
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 08.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања клима уређаја (ЈНМВ 7/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 08.03.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 3/2016)
  Одлука о додели уговора

  • 07.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лекова (ЈНМВ 5/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 04.03.2016.
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку добара- оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical, GmbH за период од дванаест месеци у отвореном поступку 4/2015.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 04.03.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 2/2016.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 02.03.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 5/2015
  Обавештење о закљученом уговору

  • 01.03.2016.
  Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе (ЈНМВ 4/2016)
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 01.03.2016.
  Одлука о додели уовора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
  Партија 1 - биохемијски анализатор MAX MAT, произвођача MAX MAT, Француска и
  Партија 2- хематолошки апарата ABX MICROSEMI, произвођача Horiba, Јапан за период од дванаест месеци (ЈНМВ 1/2016)
  Обавештење о додели уговора

  • 01.03.2016.
  Одлука о додели уовора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
  -полуаутоматски биохемијски анализатор BTS 350, произвођача BIOSYSTEMS, Шпанија, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 2/2016).
  Обавештење о додели уговора

  • 29.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку лекова у отвореном поступку 6/2015.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 26.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ отворени поступак 7/2015
  Обавештење о закљученом уговору

  • 23.02.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 3/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 23.02.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе (ЈНМВ 4/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 23.02.2016.
  Измена конкурсне документације и Измењена конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме: - полуаутоматски биохемијски анализатор BTS 350, произвођача BIOSYSTEMS, Шпанија, за период од дванаест месеци, (јавна набавка мале вредности 2/2016)
  Измена конкурсне документације
  Измењена конкурсна документација

  • 19.02.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
  Партија 1 - биохемијски анализатор MAX MAT, произвођача MAX MAT, Француска и
  Партија 2 - хематолошки апарат ABX MICROSEMI, произвођача Horiba, Јапан, за период од дванаест месеци, у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 1/2016
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 19.02.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
  - полуаутоматски биохемијски анализатор BTF 350, произвођача BIOSISTEM, Шпанија, за период од дванаест месеци, (ЈНМВ 2/2016)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 18.02.2016.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара- оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуге сервисирања лабораторијске опреме:
  - Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
  - Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche,
  за период од дванаест месеци у отвореном поступку 1/2016
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 10.02.2016.
  Одлука о измени одлуке о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 5/2015
  Одлука о измени одлуке о додели уговора

  • 03.02.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 41/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 29.01.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 5/2015.
  Одлука о додели уговора

  • 29.01.2016.
  Одлука о измени одлуке о додели уговора за набавку лекова у отвореном поступку 6/2015.
  Одлука о измени одлуке о додели уговора

  • 27.01.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ (отворени поступак 7/2015)
  Одлука о додели уговора

  • 19.01.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈНМВ 39/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 18.01.2016.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања медицинске опреме произвођача COBAMS SRL; Италија (ЈНМВ 40/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 15.01.2016.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступаку за јавну набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical GmbH, отворени поступак јавне набавке број 4/2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

  • 13.01.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку лекова у отвореном поступку 6/2015.
  Одлука о додели уговора

  • 12.01.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 41/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 11.01.2016.
  Одговори на захтеве за додатно појашњење конкурсне документације за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical у отвореном поступку јавне набавке број 4/2015 (два одговора);
  Измена конкурсне документације за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical у отвореном поступку јавне набавке број 4/2015
  Одговор на захтев за додатно појашњење 2437/25
  Одговор на захтев за додатно појашњење 2437/26
  Измена конкурсне документације

  • 05.01.2016.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈНМВ 39/2015)
  Одлука о додели уговора

  • 31.12.2015.
  Измењена конкурсне конкурсне за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical, број ЈН 4/2015 и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда.
  Измена конкурсне конкурсне
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда.

  • 30.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку Аминокиселина 10% раствор за инфузију a 100ml у количини од 500 фл, (ЈНМВ 38/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 25.12.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања инкубатора тип Cristina, произвођача COBAMS S.R.L. Италија (ЈНМВ 40/2015)
  Одлука о додели уговора

  • 25.12.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отвореном поступку број 7/2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 23.12.2015.
  Измена конкурсне документације за набавку лекова у отвореном поступку јавне набавке број 6/2015
  Измена конкурсне документације

  • 23.12.2015.
  Одлука о закљученом уговору за јавну набавку 13/2015 за доделу уговора за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 4 комада и Neopuff, произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, у количини од 1 комад, за период од шест месеци
  Одлука о закљученом уговору

  • 22.12.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку ЛЕКОВА у отвореном поступку јавне набавке број 6/2015
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 21.12.2015.
  Измена конкурсне документације за набавку ЛЕКОВА у отвореном поступку јавне набавке број 6/2015
  Измена конкурсне документације

  • 18.12.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку услуга сервисирања инкубатора тип Cristina, произвођача COBAMS S.R.L. Италија, за период од дванаест месеци, (јавна набавка мале вредности 40/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3641/9

  • 18.12.2015.
  Измена и допуна конкурсне документације у вези јавне набавке услуга механичког чишћења димњака (јавна набавка мале вредности 39/2015)
  Измена конкурсне документације

  • 17.12.2015.
  Обавештење о продужетку рока у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге механичког чишћења димњака за период од дванаест месеци, број 39/2015
  Обавештење о продужетку рока

  • 17.12.2015.
  Одговори на захтеве за додатно појашње Одговори на захтеве за додатно појашње конкурсне документације у вези јавне набавке услуга механичког чишћења димњака (јавна набавка мале вредности 39/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3636/7
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3636/8

  • 17.12.2015.
  Измена конкурсне документације за набавку услуга сервисирања инкубатора тип Cristina, произвођача COBAMS S.R.L. Италија, за период од дванаест месеци, (јавна набавка мале вредности 40/2015)
  Измена конкурсне документације

  • 17.12.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку услуга сервисирања инкубатора тип Cristina, произвођача COBAMS S.R.L. Италија, за период од дванаест месеци, (јавна набавка мале вредности 40/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3641/6

  • 17.12.2015.
  Измена конкурсне документације за набавку канцеларијског материјала у количини за дванаест месеци, јавна набавка мале вредности 41/2015
  Измена конкурсне документације

  • 17.12.2015.
  Одговори на захтеве за додатно појашње конкурсне документације за додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке канцеларијског потрошног материјала, (јавна набавка мале вредности 41/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3647/7
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3647/8
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3647/11

  • 17.12.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке медицинског и санитетског потрошног материјала (отворени поступак јавне набавке број 5/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 15.12.2015.
  Измена и допуна конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отовореном поступку 5/2015
  Измена конкурсне документације

  • 15.12.2015.
  Одговори на захтеве за додатно појашње конкурсне документације у поступку јавне набавке медицинског и санитетског потрошног материјала у отовореном поступку 5/2015
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3059/28
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3059/29
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 3059/30

  • 14.12.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набаку канцеларијског материјала (ЈНМВ 41/2015)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 14.12.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ у отвореном поступку број 7/2015.
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 11.12.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈНМВ 39/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 11.12.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања инкубатора тип Cristina, произвођача COBAMS S.R.L. Италија (ЈНМВ 40/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 11.12.2015.
  Одговор на Захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отовореном поступку 5/2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 08.12.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 4 комада и Neopuff, произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, у количини од 1 комад, за период од шест месеци у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 13/2015
  Одлука о додели уговора

  • 07.12.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку аминокиселина 10% раствор за инфузију a 100ml (ЈНМВ 38/2015)
  Одлука о додели уговора

  • 04.12.2015.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем 3059/21 конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 5/2015
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 04.12.2015.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем 3059/19 конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 5/2015

  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 03.12.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку Адаптираних млечних формула за превремену рођену децу и терминску новорођенчад мале телесне масе у количини за дванаест месеци (ЈНМВ 37/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 01.12.2015.
  Позив за подношење понуде за набавку лекова у отвореном поступку (број ЈН 6/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 01.12.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 5/2015
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 26.11.2015.
  Позив за подношење понуде и конкурсна документација за набавку аминокиселина 10% раствор за инфузију а 100ml у количини за 3 месеца ЈНМВ 38/2015
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 24.11.2015.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка и конкурсна документација за јавну набавку 13/2015 за доделу уговора за набавку добара - потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за механичку вентилацију и то: BUBBLE CPAP у количини од 4 комада и Neopuff, произвођача "Fisher & Paykel" Healthcare, Нови Зеланд, у количини од 1 комад, за период од шест месеци
  Обавештење о покретању преговарачког поступка
  Конкурсна документација

  • 17.11.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 5/2015
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 17.11.2015.
  Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 5/2015
  Измена конкурсне документације

  • 17.11.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку линеарне сонде за ултразвучни апарат Vivid S5 произвођача General Electric, ЈНМВ 36/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 17.11.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку адаптираних млечних формула ЈНМВ 37/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 13.11.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo и Neo Care medical products, за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 12/2015
  Одлука о додели уговора

  • 10.11.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење јавне набавке адаптираних млечних формула (ЈНМВ 37/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 09.11.2015.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Medicon Instrumente, Ardo и Neo Care medical products, за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (ЈН 12/2015)
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 06.11.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку линеарне сонде за ултразвучни апарат Vivid S5 произвођача General Electric
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 06.11.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку адаптираних млечних формула за превремено рођену децу и терминску новорођенчад мале телесне масе (ЈНМВ 37/2015)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 03.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку Сензора SpO2 (ЈНМВ 5/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 02.11.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга - сервисирања и поправке биомедицинских замрзивача (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 и PANASONIC MDF-U537, произвођача PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Холандија, за период од годину дана, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - 11/2015
  Обавештење о закљученом уговору

  • 30.10.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуга сервисирања и поправки апарата Neurowerk EEG, произвођача Sigma Medizin-Technik, Немачка са потрошним материјалом и оригиналним резервним деловима за период од годину дана у у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 10/2015
  Обавештење о закљученом уговору

  • 27.10.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 35/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 16.10.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања и поправки ЕЕГ апарата у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 10/2015
  Одлука о додели уговора

  • 16.10.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку услуга сервисирања и поправке биомедицинских замрзивача у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - 11/2015
  Одлука о додели уговора

  • 16.10.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 35/2015)
  Одлука о додели уговора

  • 06.10.2015.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку услуга - сервисирања и поправке биомедицинских замрзивача (SANYO MDF-U333, SANYO MDF-U537 и PANASONIC MDF-U537, произвођача PANASONIC BIOMEDICAL SALES EUROPE B.V. Холандија, за период од годину дана, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда - 11/2015
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 01.10.2015.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и поправки ЕЕГ апарата у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 10/2015
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 22.09.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 9/2015
  Обавештење о закљученом уговору

  • 18.09.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 35/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.09.2015.
  Обавештење о покренутом поступку за заштиту права понуђача (отворени поступак 4/2015)
  Обавештење о покренутом поступку

  • 11.09.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical, отворени поступак ЈН 4/2015
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације

  • 08.09.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања фундус камере RETCAM 3 Wide Field произвођача CLARITY MEDICAL SYSTEM, USA, ЈНМВ 30/2015
  Обавештење о закљученом уговору

  • 08.09.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинских и техничких гасова (ЈНМВ 34/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 07.09.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања фундус камере RETCAM 3 Wide Field произвођача CLARITY MEDICAL SYSTEM, USA, ЈНМВ 30/2015,
  Одлука о додели уговора

  • 31.08.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку медицинских и техничких гасова (ЈНМВ 34/2015)
  Одлука о додели уговора

  • 31.08.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical у отвореном поступку 4/2015
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације

  • 21.08.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 8/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 20.08.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинских и техничких гасова (ЈНМВ 34/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 19.08.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда број 9/2015.
  Одлука о додели уговора

  • 18.08.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања фундус камере (ЈНМВ 30/2015)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 14.08.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања пастеризатора (ЈНМВ 14/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 13.08.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила (ЈНМВ 28/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 13.08.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку горива у отвореном поступку јавне набавке број 2/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 11.08.2015.
  Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за набавку услуге сервисно одржавање софтверских производа и база података у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 9/2015
  Обавештење о додели уговора
  Конкурсна документација

  • 11.08.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical, отворени поступак ЈН 4/2015.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 05.08.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге обезбеђења (ЈНМВ 32/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 31.07.2015.
  Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за набавку Сензора SpO2 (ЈНМВ 5/2015)
  Обавештење о поднетом захтеву

  • 30.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања ултразвучног апарата SAMSUNG у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 7/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 30.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања УЗ апарата произвођача ESAOTE, Италија у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 6/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 30.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања медицинске опреме (ЈНМВ 25/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 30.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања машина за прање флашица (ЈНМВ 31/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 29.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку потрошног материјала за офталмологију (блефаростати) ЈНМВ 33/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 27.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 29/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 27.07.2015.
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Dräger Medical у отвореном поступку 3/2015
  Обавештење о обустави поступка

  • 20.07.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ултразвучних апарата MY LAB 5, MY LAB 30, произвођача ESAOTE у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр 6/2015.
  Одлука о додели уговора

  • 20.07.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ултразвучног апарата SAMSUNG MEDISON MYSONO U6, произвођача SAMSUNG MEDISON Co. Ltd, Кореја, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда бр 7/2015.
  Одлука о додели уговора

  • 17.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку папирних пелена (ЈНМВ 22/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 17.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 23/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 17.07.2015.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 8/2015
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 16.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку број 1/2015.
  Обавештење о додели уговора

  • 15.07.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку потрошног материјала за офталмологију (блефаростати) ЈНМВ 33/2015
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.07.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања пастеризатора (ЈНМВ 14/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 09.07.2015.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку услуге сервиса УЗ апарата, произвођача ESAOTE
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 09.07.2015.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања УЗ апарата произвођача SAMSUNG, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 7/2015
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 09.07.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге обезбеђења (ЈНМВ 32/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 08.07.2015.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку услуге имовине, лица и моторних возила (ЈНМВ 28/2015).
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 08.07.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 29/2015).
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 07.07.2015.
  Измена конкурсне документације за набавку горива у отвореном поступку 2/2015
  Измена конкурсне документације

  • 06.07.2015.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача DRAGER MEDICAL GMBH у отвореном поступку 3/2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 06.07.2015.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку услуге осигурања имовине лица и возила (ЈНМВ 28/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Обавештење о измени конкурсне документације

  • 06.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања опреме перионица (ЈНМВ 26/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 06.07.2015.
  Обавештење о обустави поступка јавне набавке услуге сервисираwа машина за прање флашица и дезинфекцију и сушење опреме (ЈНМВ 27/2015)
  Обавештење о обустави поступка

  • 03.07.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања машина за прање флашица и дезинфекцију и сушење опреме (ЈНМВ 31/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 03.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку добара оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања за апарата: DASH 3000 (5 kom.), DASH 2000 (1 kom.), произвођача GE Healthcare Technologies, Финска i Fabian HFO (1 kom., )произвођача Acutronic Medical Systems, Швајцарска, за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда број 5/2015.
  Обавештење о додели уговора

  • 03.07.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку текстилног материјала (ЈНМВ 20/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 02.07.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге осигурања имовине, лица и моторних возила (ЈНМВ 28/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 01.07.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за услугу сервисирања и одржавања хирушких аспиратора NEW ASKIR, произвођача CA-MI, Италија, у количини од 37 комада и протокомера произвођача Technologie Medicale, Француск у количини од 12 комада са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци (ЈНМВ 18/2015).
  Обавештење о додели уговора

  • 30.06.2015.
  Обавештење о додели уговора за јавну набавку резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања и одржавања лабораториске опреме за период од годину дана (ЈНМВ 19/2015).
  Обавештење о додели уговора

  • 30.06.2015.
  Обавештење о додели уговора за јавну набавку услугу сервисирања апарата за скрининг слуха у периоду од 12 месеци (ЈНМВ 24/2015).
  Обавештење о додели уговора

  • 19.06.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење, Измена конкурсне документације и Обавештење о измени конкурсне докутације за достављање понуда за јавну набавку услуге сервисирања медицинске опреме (ЈНМВ 25/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о измени конкурсне документације

  • 19.06.2015.
  Одговор на захев за појашњење конкурсне документације за набавку папирних пелена (ЈНМВ 22/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 16.06.2015.
  Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за достављање понуда за јавну набавку услуге сервисирања медицинске опреме (ЈНМВ 25/2015)
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 15.06.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку горива (отворени поступак 2/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.06.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку папирних пелена (ЈНМВ 22/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 12.06.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања машина за прање флашица и дезинфекцију и сушење опреме, произвођача STEELCO, Italija
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 11.06.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Drager Medical GMBH (отворени поступак 3/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 11.06.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 23/2015).
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 10.06.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања опреме перионица (ЈНМВ 26/2015).
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 10.06.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања медицинске опреме (ЈНМВ 25/2015).
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 10.06.2015.
  Обавештење о додели уговора за јавну набавку радова – извођење радова на текућем одржавању у објекту Института за неонатологију (ЈНМВ 17/2015).
  Обавештење о додели уговора

  • 10.06.2015.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 23/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 08.06.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку лекова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 4/2015.
  Обавештење о додели уговора

  • 08.06.2015.
  Позив за подношење понуде која се спроводи у поступку мале вредности за набавку текстилног материјала у количини потребној за годину дана (ЈНМВ 20/2015).
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 08.06.2015.
  Позив за подношење понуде која се спроводи у поступку мале вредности за набавку средстава за хигијену у количини потребној за годину дана (ЈНМВ 23/2015).
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 05.06.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања и поправки шприц пумпи и монитора (ЈНМВ 13/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 05.06.2015.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку добара- оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања за апарата: DASH 3000 (4 ком.), DASH 2000 (1 ком.), Fabian HFO (1 ком.,) произвођача Acutronic Medical Systems, Швајцарска у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 5/2015
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 05.06.2015.
  Обавештење о покретању поступка и измењена конкурсна документација за набавку добара- оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања за апарата: DASH 3000 (4 ком.), DASH 2000 (1 ком.), Fabian HFO (1 kom.,) proizvođača Acutronic Medical Systems, Švajcarska u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 5/2015
  Обавештење о покретању поступка
  Измењена конкурсна документација

  • 28.05.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања апарата за срининг слуха (ЈНМВ 24/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 28.05.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања хирушких аспиратора и протокомера (ЈНМВ 18/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 28.05.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација (ЈНМВ 21/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 26.05.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку лекова у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда 1/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 19.05.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку лекова у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда 4/2015
  Одлука о додели уговора

  • 18.05.2015.
  Обавештење о покренутом поступку за заштиту права понуђача везано за набавку потрошног материјала за апарате за механичку вентилацију (ЈНМВ 16/2015)
  Обавештење о покренутом поступку

  • 14.05.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала за период од дванаест месеци (ЈНМВ 21/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 13.05.2015.
  Одговор на захев за појашњење конкурсне документације за набавку радова на текућем одржавању Института за неонатологију (ЈНМВ 17/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 13.05.2015.
  Одговор на захев за појашњење конкурсне документације за набавку лабораторијског потрошног материјала (отворени поступак 1/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 12.05.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора (ЈНМВ 12/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 12.05.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку добара, оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања 6 (шест) респиратора произвођача »MAQUET CRITICAL CARE AB – GETINGE GROUP – Шведска, модел SERVO-I INFANT, за период од годину дана у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 3/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 11.05.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за набавку резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања и одржавања лабораторијске опреме, за период од годину дана (ЈНМВ 19/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 08.05.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку болесничке хране – готових оброка (ЈНМВ 15/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 07.05.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку радова – Извођење радова на текућем одржавању дела сутеренског простора и мокрог чвора у Одељењу за мајке дојиље у објекту Института за неонатологију (ЈНМВ 17/2015)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 07.05.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања клима уређаја (ЈНМВ 10/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 04.05.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова – шприц пумпе и монитори (ЈНМВ 13/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 30.04.2015.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку потрошног материјала за апарате за механичку вентилацију ЈНМВ 16/2015
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 27.04.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда везано за јавну набавку потрошног материјала за апарате за механичку вентилацију (ЈНМВ 16/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

  • 24.04.2015.
  Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за набавку лекова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 4/2015
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 24.04.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку алкохола медицинског бензина и хидрогена (ЈНМВ 6/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 23.04.2015.
  Обавештење о покренутом поступку за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности 5/2015 за набавку SpO2 сензора
  Обавештење о додели уговора

  • 23.04.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку потрошног материјала за апарате за механичку вентилацију (ЈНМВ 16/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.04.2015.
  Обавештење о обустави поступка за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха ЈНМВ 11/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 15.04.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора (ЈНМВ 12/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 14.04.2015.
  Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања респиратора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 3/2015
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 09.04.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације, Измену конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда везано за јавну набавку болесничке хране (ЈНМВ 15/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока

  • 08.04.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку 1/2015
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 08.04.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење и измена конкурсне документације за набавку болесничке хране готових оброка (ЈНМВ 15/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације

  • 08.04.2015.
  Одговор на захтев за додатно појашњење 2, одговор на захтев за додатно појашњење 3 и измена конкурсне документације 2, везано за јавну набавку болесничке хране готових оброка (ЈНМВ 15/2015)
  Одговор на захтев за додатно појашњење 2
  Одговор на захтев за додатно појашњење 3
  Измена конкурсне документације

  • 08.04.2015.
  Оглас за продају расходоване половне медицинске опреме и немедицинске опреме (прикупљањем писаних понуда)
  Оглас за продају

  • 07.04.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку болесничке хране – готових оброка (ЈНМВ 15/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 07.04.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку магистралних препарата (ЈНМВ 9/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 01.04.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за хигијену беба (ЈНМВ 8/2015)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 27.03.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 20.03.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку средстава за машинско прање потрошног материјала ЈНМВ 7/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 19.03.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге сервисирања апарата за скрининг слуха (ЈНМВ 11/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 16.03.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге сервисирања клима уређаја (ЈНМВ 10/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 16.03.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 3/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 13.03.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за хигијену беба (ЈНМВ 8/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 12.03.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку магистралних препарата (ЈНМВ 9/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 11.03.2015.
  Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 2/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 06.03.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку средстава за машинско прање потрошног материјала (ЈНМВ 7/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 06.03.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку алкохола, медицинског бензина и хидрогена (ЈНМВ 6/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 05.03.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку лекова у отвореном поступку јавне набавке број 13/2014
  Обавештење о додели уговора

  • 04.03.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационих наруквица за бебе (ЈНМВ 4/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 03.03.2015.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку Сензора SpO2 (ЈНМВ 5/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 02.03.2015.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 1/2015.
  Обавештење о додели уговора

  • 27.02.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку средства за дезинфекцију Dihlorizocijanurat–Na у количини за осам месеци (ЈНМВ 2/2015)
  Обавештење о додели уговора

  • 27.02.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку лекова у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда 1/2015
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 27.02.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
  - Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
  - Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche за период од дванаест месеци у отвореном поступку број 15/2014
  Обавештење о додели уговора

  • 27.02.2015.
  Конкурсна документација и обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала број 20/2015
  Конкурсна документација
  Обавештење о додели уговора

  • 10.02.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку амбалаже за одлагање медицинског отпада и идентификационе наруквице за бебе ЈНМВ 4/2015
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 03.02.2015.
  Измена конкурсне документације за набавку средстава за одржавање подова ЈНМВ 3/2015
  Измена конкурсне документације

  • 02.02.2015.
  Измена конкурсне документације и обавештење о продужетку рока за подношење понуда у јавној набавци средстава за одржавање подова број 3/2015
  Измена конкурсне документације
  обавештење о продужетку рока

  • 02.02.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања биохемијског анализатора MAX MAT, произвођача MAX MAT, Француска ЈНМВ 1/2015
  Обавештење о додели уговора

  • 02.02.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 11/2014
  Обавештење о додели уговора

  • 29.01.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 3/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 29.01.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјала у отвореном поступку 14/2014
  Обавештење о додели уговора

  • 28.01.2015.
  Обавештење и конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 1/2015
  Обавештење
  Конкурсна документација

  • 22.01.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку средства за дезинфекцију дихлоризоцијанурат (ЈНМВ 2/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 22.01.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 44/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 22.01.2015.
  Обавештење о додели уговора за набавку гасног уља екстра лаког ЕЛ (отворени поступак 12/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 14.01.2015.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања биохемијског анализатора MAX MAT, произвођача MAX MAT, Француска, за период од дванаест месеци (ЈНМВ 1/2015)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 30.12.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног NO, тип NO-A, произвођач EKU Elektronik, Немачка и апарата PulmonoxMini, произвођача Messer Griesheim, Аустрија, за период од дванаест месеци.(ЈНМВ 43/2014).
  Обавештење о додели уговора

  • 25.12.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 39/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 24.12.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку добара- оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања лабораторијске опреме:
  - Анализатора са јонселективним електродама, Roche 9180, произвођача Roche и
  - Апарата за одређивање ацидобазног статуса крви, COBAS b 121, произвођача Roche
  за период од дванаест месеци у отвореном поступку (бр. ЈН 15/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 23.12.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку лекова у отвореном поступку 13/2014
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 19.12.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања апарата за примену инхалаторног NO (ЈНМВ 43/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 19.12.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку штампаног материјала (ЈНМВ 45/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 15.12.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 42/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 15.12.2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку лекова у отвореном поступку 13/2014
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 12.12.2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 44/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 12.12.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 38/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 12.12.2014.
  Два одговора на додатно појашњење конкурсне документације и измена конкурсне документације за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 44/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 1
  Одговор на захтев за додатно појашњење број 2
  Измена конкурсне документације

  • 11.12.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 44/2014)
  Poziv za podnošenje ponude
  Konkursna dokumentacija

  • 11.12.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 44/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 10.12.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лекова у отвореном поступку 13/2014
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 09.12.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку штампаног материјала (ЈНМВ 45/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 01.12.2014.
  Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку гасног уља екстра лаког у отвореном поступку 12/2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације

  • 01.12.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања инкубатора (ЈНМВ 40/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 27.11.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 42/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 19.11.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку гасног уља екстра лаког ЕВРО ЕЛ отворени поступак 12/2014
  Одговор на захтев за додатним појашњењем
  Измена конкурсне документације

  • 17.11.2014.
  Позив за подношење понуде набавка услуге сервисирања инкубатора тип Cristina, произвођача COBAMS S.R.L. Италија, за период од дванаест месеци у јавној набавци мале вредности (бр. ЈН 40/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 14.11.2014.
  Обавештење о додели уговора за јавну набавку услуге механичког чишћења димњака број 37/2014
  Обавештење о додели уговора

  • 12.11.2014.
  Одговор на захтев за додатно објашњење конкурсне документације у вези набавке 12/2014
  Одговор на захтев за додатно објашњење

  • 06.11.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку биомедицинског замрзивача у отвореном поступку јавне набавке број 10/2014
  Обавештење о додели уговора

  • 06.11.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку радова – извођење радова на поправци фасаде и текуће одржавање у објекту Института за неонатологију (ЈНМВ 36/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 04.11.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 39/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 04.11.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку добара - оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Ardo, CareFusion, Neo Care medical products, Medioon Instrumente (отворени поступак 9/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 04.11.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку гасног уља екстра лаког (отворени поступак 12/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 04.11.2014.
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 38/2014)
  Обавештење о продужетку рока

  • 04.11.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације и Измена конкурсне документације за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 38/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем
  Измена конкурсне документације

  • 31.10.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 39/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 28.10.2014.
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 38/2014)
  Обавештење о продужетку рока

  • 24.10.2014.
  Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 11/2014
  Измена конкурсне документације

  • 23.10.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку радне одеће и обуће (ЈНМВ 38/2014).
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 21.10.2014.
  Измена конкурсне документације за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈНМВ 37/2014)
  Измена конкурсне документације

  • 21.10.2014.
  Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 11/2014
  Измена конкурсне документације

  • 17.10.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈНМВ 37/2014).
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 17.10.2014.
  Измена и допуна конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 11/2014.
  Измена и допуна конкурсне документације

  • 14.10.2014.
  Измена и допуна конкурсне документације за набавку радова на поправци фасаде и текуће одржавање у објекту Института за неонатологију.
  Измена конкурсне документације

  • 14.10.2014.
  Измена и допуна конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 11/2014.
  Измена конкурсне документације

  • 14.10.2014.
  Измена и допуна конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока подношење понуда за набавку добара оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме у отвореном поступку 9/2014
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока подношење понуда

  • 13.10.2014.
  Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку број 11/2014.
  Одговор на захтев појашњење

  • 10.10.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку радова - извођење радова на поправци фасаде и текуће одржавање у објекту Института за неонатологију (ЈНМВ 36/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 08.10.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 11/2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 07.10.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку дезинфекционих средстава (ЈНМВ 35/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 06.10.2014.
  Обавештење о закљученом уговору зјавној набавци услуге сервисирања ЕЕГ апарата (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 6/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 03.10.2014.
  Измењени одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 11/2014
  Измењени одговор на захтев за додатно појашњење

  • 01.10.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 11/2014
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 23.09.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку аутоматских шприц пумпи (отворени поступак 3/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 23.09.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала у отвореном поступку 11/2014
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 22.09.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 32/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 19.09.2014.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ЕЕГ апарата у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број 6/2014.
  Одлука о додели уговора

  • 19.09.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку биомедицинског замрзивача у отвореном поступку број 10/2014 и Обавештење о продужетку рока за достављање понуда.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем
  Обавештење о продужетку рока за достављање понуда

  • 16.09.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за јавну набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Ardo, CareFusion, Neo Care medical products, Medioon Instrumente (отворени поступак 9/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 16.09.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку торакалних трокара са дреном (ЈНМВ 34/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 15.09.2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку биомедицинског замрзивача у отвореном поступку 10/2014
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 05.09.2014.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за поношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања ЕЕГ апарата (преговарачки поступак без објављивања позива за поношење понуда 6/2014)
  Обавештење о покретању преговарачког поступка
  Конкурсна документација

  • 05.09.2014.
  Обавештење о обустави поступка за набавку добара, оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме (отворени поступак 8/2014)
  Обавештење о обустави поступка

  • 04.09.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 35/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 01.09.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку торакалних трокара са дреном (ЈНМВ 34/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 27.08.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге осигурања моторних возила (ЈНМВ 31/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 21.08.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку биомедицинског замрзивача (отворени поступак 10/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 19.08.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге обезбеђења и противпожарне заштите (ЈНМВ 30/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 15.08.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 4/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 15.08.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара –оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача DRÄGER MEDICAL GmbH (отворени поступак 7/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 15.08.2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 32/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 12.08.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку торакалних трокара са дреном (ЈНМВ 33/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 11.08.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за дезинфекцију (ЈНМВ 32/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 08.08.2014.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 4/2014)
  Одлука о додели уговора

  • 07.08.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања опреме у перионици Института (ЈНМВ 28/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 07.08.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге осигурања имовине и лица (ЈНМВ 27/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 31.07.2014.
  Измена конкурсне документације за набавку услуге осигурања моторних возила (ЈНМВ 31/2014)
  Измена конкурсне документације

  • 31.07.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку услуге маханичког чишћења димњака (ЈНМВ 29/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 30.07.2014.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку услуге сервисног одржавања софтверских производа и база података (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 4/2014)
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 30.07.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку папирних пелена (ЈНМВ 25/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 29.07.2014.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈНМВ 29/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 29.07.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге осигурања моторних возила (ЈНМВ 31/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 28.07.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку лабораторијског потрошног материјала (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 2/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 25.07.2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење у вези јавне набавке услуге обезбеђења (ЈНМВ 30/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 24.07.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања опреме у перионици Института (ЈНМВ 28/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 23.07.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге обезбеђења и противпожарне заштите (ЈНМВ030/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 23.07.2014.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге обезбеђења и противпожарне заштите (ЈНМВ 24/2014)
  Одлука о додели уговора

  • 17.07.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку неонаталних бактериолошких филтера (ЈНМВ 26/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 16.07.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 23/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 14.07.2014.
  Одлука о избору и Обавештење о додели уговора за набавку за доделу уговора за набавку добара оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања за апарата: DASH 3000 (5 ком.), DASH 2000 (1 ком.), и Fabиan HFO (1 ком.) произвођача Acutronic Medical Systems, Швајцарска, за период од годину дана (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 1/2014)
  Одлука о iзбору
  Обавештење о доделi уговора

  • 14.07.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара- оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача Frezenius Vial, Ardo, Viasys – Sensor Medics, Neo Care medical products, Medicon Instrumente за период од дванаест месеци (отворени поступак 8/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 14.07.2014.
  Оглас за продају (прикупљањем писаних понуда) расходоване половне медицинске опреме и немедицинске опреме
  Оглас за продају

  • 10.07.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку текстилног материјал (ЈНМВ 22/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 09.07.2014.
  Измена конкурсне документације за набавку услуге осигурања имовине, лица и возила (ЈНМВ 27/2014)
  Измена конкурсне документације

  • 08.07.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите и имовине лица (ЈНМВ 24/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 08.07.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације и обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку услуге осигурања имовине, лица и возила (ЈНМВ 27/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

  • 07.07.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку услуге осигурања (ЈНМВ 27/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 04.07.2013.
  Конкурсна документација – измена за набавку услуге осигурања имовине, лица и возила (ЈНМВ 27/2014)
  Конкурсна документација

  • 04.07.2013.
  Обавештење о покретању поступка, Позив за подношење понуда, Конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 2/2014)
  Обавештење о покретању поступка
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 04.07.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку услуге осигурања (ЈНМВ 27/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 03.07.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге осигурања имовине, лица и возила (ЈНМВ 27/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 10.07.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење и Конкурсна документација измењена верзија за набавку добара оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме (отворени поступак ЈН 7/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Конкурсна документација

  • 03.07.2013.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку папирних пелена (ЈНМВ 25/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 27.06.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку ултразвучног апарата са доплером (отворени поступак 2/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 26.06.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку фото лампи у отвореном поступку 4/2014
  Обавештење о додели уговора

  • 26.06.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку добара – оригиналних резервних делова, потрошног материјала и услуга сервисирања медицинске опреме произвођача "Dräger Tehnika" за период од дванаест месеци у отвореном поступку (бр.ЈН 7/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 26.06.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку папирних пелена (ЈНМВ 25/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 20.06.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку услуге одржавања термотехничких инсталација (ЈНМВ 20/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 20.06.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку лекова у овореном поступку 5/2014
  Обавештење о додели уговора

  • 19.06.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку неонаталних бактериолошких филтера (ЈНМВ 26/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 13.06.2014.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку добара, оригиналних резервних делова, и сервисирања пацијент монитора (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 1/2014).
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 11.06.2014.
  Одговор на захтев за додатно појасњење конкурсне документације за набавку текстилног материјала (ЈНМВ 22/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 11.06.2014.
  Обавештење о додели уговора за сервисирање апарата за механичку вентилацију (ЈНМВ 21/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 06.06.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за хигијену (ЈНМВ 23/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 06.06.2014.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку текстилног материјала (ЈНМВ 22/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 29.05.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације, Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда а све у вези јавне набавке лабораторијског потрошног материјала (отворени поступак 6/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

  • 28.05.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку лекова (отворени поступак 1/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 27.05.2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење у вези јавне набавке лабораторијског потрошног материјала (отворени поступак 6/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 22.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања хирушких аспиратора и протокомера (ЈНМВ 19/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 21.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања шприц пумпи и монитора (ЈНМВ 8/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 20.05.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирање стерилизатора и дестилатора (ЈНМВ 6/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 20.05.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуга сервисирања медицинске опреме (ЈНМВ 7/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 16.05.2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење и Измена конкурсне документације за набавку ултразвучног апарата са допллером ( отворени поступак 2/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације

  • 13.05.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сревисирања апарата за механичку вентилацију (ЈНМВ 21/2014)
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 09.05.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези набавке ултразвука са доплером (отворени поступак 2/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 09.05.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације и Измена конкурсне документације (ЈНМВ 19/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењима
  Измена конкурсне документације

  • 08.05.2014.
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда у јавној набавци фото лампи (отворени поступак 482014)
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

  • 08.05.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку радова на адаптацији (ЈНМВ 17/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 07.05.2014.
  Одговор на захтев за појашњењем и Измена конкурсне документације за набавку фото лампи у отвореном поступку 4/2014
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације

  • 06.05.2014.
  Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за подношење понуда за набавку аутоматских шприц пумпи у отвореном поступку 3/2014
  Измена конкурсне документације
  Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

  • 06.05.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања хирушких аспиратора и протокомера (ЈНМВ 19/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 29.04.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењима и Измена конкурсне документације за набавку аутоматских шприц пумпи (отворени поступак 3/2013)
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације

  • 29.04.2014.
  Одговори на захтеве за додатним појашњењима и измена конкурсне документације у вези јавне набавке услуге сервисирања и одржавања шприц пумпи и монитора (ЈНМВ 8/2014)
  Одговор на захтев за додатно појашњење TRIVAX
  Одговор на захтев за додатно појашњење
  Измена конкурсне документације

  • 29.04.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге одржавања термотехничких инсталација (ЈНМВ 20/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 29.04.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирање лабораторијске опреме (ЈНМВ 15/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 28.04.2014.
  ООбавештење о додели уговора за болесничке хране (јавна набавка мале вредности 18/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 24.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку ултразвучног апарата са допллером (отоворени поступак 2/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 24.04.2014.
  Обавештење о додели уговора за услуга,сервисирање клима уређаја (јавна набавка мале вредности 13/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 23.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме (ЈНМВ 8/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 23.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лекова (отворени поступак 5/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 23.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала (отворени поступак 6/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 22.04.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку препарата за негу беба (јавна набавка мале вредности 12/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 22.04.2014.
  Измена конкурсне документације за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме за период од дванаест месеци (ЈНМВ 7/2014)
  Измена конкурсне документације

  • 17.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања медицинске опреме са уградњом резервних делова и испоруком потрошног материјала (ЈНМВ 7/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 16.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку болесничке хране-готови оброци(јавна набавка мале вредности 18/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 16.04.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку назалних канила (јавна набавка мале вредности 14/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 14.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку фото лампи – хладно светло (отворени поступак 4/2014), поздрав Весна
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 12.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку резервних делова и потрошног материјала са услугом сервисирања и одржавања лабораторијске опреме, за период од годину дана, (ЈНМВ 15/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 12.04.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку магистралних препарата (јавна набавка мале вредности 5/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 08.04.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку лекова (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 5/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 07.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку аутоматских шприц пумпи (отоворени поступак 3/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 07.04.2014.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку болесничке хране (јнмв 16/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 04.04.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку радова на адаптацији санитарних чворова на Одељењу изолације, адаптацији соба за медицинске сестре на истом одељењу, адаптацији собе главне сестре Института и Пријемне амбуланте адм. део. (ЈНМВ 17/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 03.04.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку апарата за терапију кисеоником (ЈНМВ 11/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 01.04.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку добара оригиналних резервних делова, потрошног материјала и сервисирања респиратора (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 3/2014)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 31.03.2014.
  Измена конкурсне документације за набавку лекова (отворени поступак 1/2014)
  Измена конкурсне документације

  • 31.03.2014.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези јавне набавке лекова (отворени поступак 1/2014)
  Одговор на захтев за додатним појашњењем

  • 27.03.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку услуге сервисирања стерилизатора и дестилатора (ЈНМВ 6/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 27.03.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку специјализованих млечних формула (ЈНМВ 10/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 25.03.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за четрнаесту јавну набавку мале вредности за набавку назалних канила
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 18.03.2014.
  Позив за подношење понуде и конкурсна документација за набавку услуге сервисирања клима уређаја (ЈНМВ 13/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 18.03.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку средстава за машинско прање потрошног материјала (ЈНМВ 4/2014)
  Обавештење о додели уговора

  • 14.03.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈНМВ 5/2014 набавка МАГИСТРАЛНИХ ПРЕПАРАТА.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 07.03.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку назалних канила (ЈНМВ 9/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 06.03.2014.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку ор. резервних делова, потрошног материјала и сервисирања медицинске опреме (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 3/2014)
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 06.03.2014.
  Позив за подношење понуде и Конкурсну документацију за набавку апарата за терапију кисеоником (ЈНМВ 11/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 05.03.2014.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку лекова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (ЈН 5/2014)
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 05.03.2014.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лекова (отворени поступак 1/2014)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 27.02.2014.
  Обавештење о додели уговора за јавну набавку мале вредности број 30/2013 за набавку канцеларијског материјала.
  Обавештење о додели уговора

  • 20.02.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за четврту јавну набавку мале вредности – средства за машинско прање потрошног материјала ЈНМВ 4/2014.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 18.02.2014.
  Обавештење о закљученом уговору за другу ЈНМВ бр 2/2014, за набавку мантила за здравствене раднике.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 03.02.2014.
  Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 34/2013 за извођење молерско фарбарских радова на текућем одржавању дела одељења пријема и специјализованог транспорта.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 03.02.2014.
  Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку за набављање горива у количини за три месеца бр 13/2013.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 30.01.2014.
  Измена конкурсне документације – мења се образац 2., образац структуре цене. – за јавну набавку мале вредности 3/2014
  Измена конкурсне документације

  • 29.01.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за трећу јавну набавку мале вредности 3/2014 за набавку средстава за одржавање подова.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 28.01.2014.
  Обавештење о додели уговора за поступак јнмв 30/2013 за набавку канцеларијског материјала.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 28.01.2014.
  Обавештење о додели уговора за куповину статива за фотолампу јнмв 1/2014.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 28.01.2014.
  Обавештење о додели уговора у преговарачком поступку 11/2013 за набавку реагенса за хематолошки анализатор.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 28.01.2014.
  Обавештење о додели уговора у јнмв број 31/2013 за куповину сензора Sp02.
  Обавештење о закљученом уговору

  • 21.01.2014.
  Одговор на захтев за додатно појашњење у вези ЈНМВ 2/2014 мантила за здравствене раднике
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 17.01.2014.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр 2/2014 за мантиле за здравствене раднике
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.01.2014.
  Обавештење о додели уговора за вакцину Synagis (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 14/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 14.01.2014.
  Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za Javnu nabavku male vrednosti, 1/2014
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 13.01.2014.
  Конкурсна документација, позив за достављање понуда и обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (ЈН 11/2013) за јавну набавку реагенса за хематолошки анализатор Microsemi CRP
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација
  Обавештење о покретању преговарачког поступка

  • 13.01.2014.
  Одлука о обустави поступка за набавку средстава за одржавање подова (ЈНМВ 17/2013)
  Одлука о обустави поступка

  • 13.01.2014.
  Обавештење о додели уговора за набавку штампаног материјала (ЈНМВ29/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 06.01.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку реагенса за анализатор електролита (ЈНМВ 33/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 31.12.2013.
  Одлука о додели уговора за набавку шприцева за једнократну употребу (ЈНМВ 32/2013)
  Одлука о додели уговора

  • 31.12.2013.
  Одлука о додели уговора за набавку вакцине Synagis (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 14/2013)
  Одлука о додели уговора

  • 31.12.2013.
  Обавештење о покретању поступка, Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за набавку горива (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 13/2013)
  Обавештење о покретању поступка
  Позив за подношење понуда
  Конкурсна документација

  • 30.12.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда 10/2013)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 30.12.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку кломпи (ЈНМВ 32/2013)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 26.12.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку вакцине Synagis преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда 9/2013
  Обавештење о закљученом уговору

  • 25.12.2013.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку вакцине Synagis преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда 14/2013
  Обавештење о покретању поступка
  Конкурсна документација

  • 23.12.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку система за торакалну дренажу (отворени поступак 9/2013)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 18.12.2013.
  Измена конкурсне документације за набавку лекова (отворени поступак 11/2013)
  Измена конкурсне документације

  • 18.12.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку лека COLISTINE (ЈНМВ 26/2013)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 17.12.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку гасног уља екстра лаког (отворени поступак 8/2013)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 16.12.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку радова - молерско фарбарски радови на текућем одржавању дела Одељења пријема и специјализованог транспорта (ЈНМВ 34/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 16.12.2013.
  Измена конкурсне документације за набавку кломпи (ЈНМВ 32/2013)
  Измена конкурсне документације

  • 16.12.2013.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку реагенса за анализатор електролита (ЈНМВ 33/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 13.12.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку софтвера (ЈНМВ 28/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 12.12.2013.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документације за набавку кломпи (ЈНМВ 32/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 12.12.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку SpO2 Сензора (ЈНМВ 31/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 10.12.2013.
  Одговор на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 30/2013)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 09.12.2013.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку лекова у отвореном поступку 11/2013
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 09.12.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку аутоматског хидраулично пнеуматског носача (ЈНМВ 25/2013)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 07.12.2013.
  Додатна појашњења Конкурсне документације за набавку канцеларијског материјала и Измена Конкурсне документације за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 30/2013)
  Додатна појашњења конкурсне документације
  Измена конкурсне документације

  • 07.12.2013.
  Одлука о додели уговора за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда 10/2013)
  Одлука о додели уговора

  • 06.12.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку путничког возила (ЈНМВ 23/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 06.12.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку млечних формула (ЈНМВ 22/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 06.12.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања инкубатора COMBAS Италија (ЈНМВ 24/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 04.12.2013.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку канцеларијског материјала (ЈНМВ 30/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 04.12.2013.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку штампаног материјала (ЈНМВ 29/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 28.11.2013.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку вакцине SYNAGIS (преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда 9/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 28.11.2013.
  Одговор на захтев за додатним појашњењем конкурсне документације за набавку софтвера за анализу крвних судова мрежњаче (ЈНМВ 28/2013)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 27.11.2013.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 10/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 27.11.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку лека COLISTINE (ЈНМВ 26/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 26.11.2013.
  Позив за достављање понуде и Конкурсна документација за набавку софтвера за анализу крвних судова мрежњаче (ЈНМВ 28/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 26.11.2013.
  Одлука о обустави поступка за набавку софтвера за анализу крвних судова мрежњаче (ЈНМВ 16/2013)
  Одлука о обустави поступка

  • 22.11.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку шприцева за једнократну употребу (ЈНМВ 27/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 20.11.2013.
  Измена конкурсне документације за набавку аутоматског хидраулично пнеуматског носача (ЈНМВ 25/2013)
  Измена конкурсне документације

  • 15.11.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за набавку путничког аутомобила (ЈНМВ 23/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.11.2013.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку услуга сервисирања инкубатора (ЈНМВ 24/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.11.2013.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку аутоматског хидраулично пнеуматског носача за поништавање вертикалних и хоризонталних вибрација у вожњи (ЈНМВ 25/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.11.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку лабораторијске опреме (ЈНМВ 20/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 15.11.2013.
  Обавештење о додели уговора за јавну набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (отворени поступак 7/2012)
  Обавештење о додели уговора

  • 09.11.2013.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку млечних формула (ЈНМВ 22/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 09.11.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку средстава за машинско прање потрошног материјала (ЈНМВ 21/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 09.11.2013.
  Измена конкурсне документације за набавку гасног уља екстра лаког (ЈН 8/2013 у отвореном поступку)
  Измена конкурсне документације

  • 09.11.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку адаптираних млечних формула (ЈНМВ 19/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 05.11.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку гасног уља екстра лаког (ЈН у отвореном поступку 8/2013)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 05.11.2013.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку система за торакалну дренажу (ЈН у отвореном поступку број 9/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 05.11.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку лабораторијске опреме (ЈНМВ број 18/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 28.10.2013.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку анализатора са јонселективним електродама (јавна набавка мале вредности 20/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 25.10.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсна документација за набавку софтвера за анализу крвних судова мрежњачеу току развоја код превремно рођене деце (јавна набавка мале вредности 16/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 22.10.2013.
  Позив за достављање понуде и Конкурсна документација за набавку адаптираних млека за превремено рођену децу и терминску новорођенчад (јавна набавка мале вредности 19/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 14.10.2013.
  Позив за достављање понуде и Конкурсна документација за набавку средстава за одржавање подова (јавна набавка мале вредности 17/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 14.10.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку лабораторијске опреме (јавна набавка мале вредности 18/2013)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 09.10.2013.
  Позив за достављање понуда и конкурсна документација за набавку лабораторијске опреме (јавна набавка мале вредности ЈН 18/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 27.09.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге сервисирања ЕЕГ апарата у преговарачком поступку без објављивања позива за достављање понуда 6/2013
  Обавештење о додели уговора

  • 11.09.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку дезинфекционих средстава (ЈН 15/2013 јавна набавка мале вредности)
  Обавештење о додели уговора

  • 10.09.2013.
  Одлука о додели уговора за набавку услуге сервисирања ЕЕГ апарата (ЈН 6/2013 преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда)
  Одлука о додели уговора

  • 10.09.2013.
  Обавештење о обустави поступка за набавку енергената (ЈН 3/2013 отоворени поступак)
  Обавештење о обустави поступка

  • 29.08.2013.
  Измењена конкурсна документација за медицински и санитетски потрошни материјал (отворени поступак 7/2013)
  Измењена конкурсна документација

  • 28.08.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (отворени поступак 7/2013)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 27.08.2013.
  Измена конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (отворени поступак 7/2013)
  Измена конкурсне документације

  • 23.08.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (ЈН 7/2013 отворени поступак)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 23.08.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку лабораторијског потрошног материјала (ЈН 8/2013 преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда)
  Обавештење о додели уговора

  • 23.08.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку лекова (преговараћки поступак без објављивања позива за достављање понуда 7/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 22.08.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку папирних убруса (ЈН мале вредности 6/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 19.08.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге сервисирања и одржавања опреме - Перионица, (ЈН 12/2013 јавна набавка мале вредности)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 19.08.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење у вези јавне набавке медицинског и санитетског потрошног материјала (ЈН 7/2013 отворени поступак)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 14.08.2013.
  Измена конкурсне документације и Измењена конкурсна документација за набавку средстава за дезинфекцију (ЈН 15/2013 јавна набавка мале вредности)
  Измена конкурсне документације
  Конкурсна документација

  • 13.08.2013.
  Позив за подношење понуде и Конкурсна документација за набавку средстава за дезинфекцију (ЈН 15/2013 јавна набавка мале вредности)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 13.08.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку инфузионих пумпи (ЈН 5/2013 отоворени поступак)
  Обавештење о додели уговора

  • 12.08.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку услуге механичког чишћења димњака (ЈН 13/2013 јавна набавка мале вредности)
  Обавештење о закљученом уговору

  • 08.08.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку кардиореспираторних монитора (ЈН 6/2013) отворени поступак
  Обавештење о додели уговора

  • 01.08.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку апарата за терапију кисеоником (ЈН 11/2013 јавна набавка мале вредности)
  Обавештење о додели уговора

  • 01.08.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку папирних пелена (ЈН 14/2013 јавна набавка мале вредности)
  Обавештење о додели уговора

  • 01.08.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку лекова (ЈН 2/2013 отворени поступак)
  Обавештење о додели уговора

  • 01.08.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку услуге обезбеђења (ЈН 10/2013 јавна набавка мале вредности)
  Обавештење о додели уговора

  • 31.07.2013.
  Обавештење о закљученом уговору за набавку дизел електроагрегата и инсталација (ЈН 4/2013 отворени поступак)
  Обавештење о додели уговора

  • 24.07.2013.
  Измена и допуна конкурсне документације за набавку услуге сервиса и одржавања опреме - перионица (ЈН мале вредности бр. 12/2013)
  Измена конкурсне документације

  • 24.07.2013.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку медицинског и санитетског потрошног материјала (ЈН 7/2013 отворени поступак)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 24.07.2013.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге сервисирања и одржавања опреме у Одсеку за хигијенско одржавање и сервирање хране за период од годину дана (ЈН 12/2013 јавна набавка мале вредности)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 22.07.2013.
  Позив за достављање понуда и конкурсна документација за набавку услуге механичког чишћења димњака(ЈН 13/2013 јавна набавка мале вредности)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 18.07.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку лабораторијског потрошног материјал (отворени поступак 1/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 17.07.2013.
  Измена конкурсне документације за набавку услуге сервисирања и поправки ЕЕГ апарата (ЈН 6/2013 преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда)
  Измена конкурсне документације

  • 17.07.2013.
  Позив за достављање понуда и Конкурсна документација за набавку папирних пелена (ЈН мале вредности 14/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.07.2013.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку лабораторијског потрошног материјала (преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда 8/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.07.2013.
  Обавештење о покретању поступка и Конкурсна документација за набавку лекова (преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда 7/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 15.07.2013.
  Одговор на захтев за додатним појашњењима за набавку инфузионих пумпи (отворени поступак 5/2013)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 03.07.2013.
  Позив за подношење понуда и конкурсна документација за набавку услуге обезбеђења (ЈН мале вредности 10/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 02.07.2013.
  Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за набавку апарата за терапију кисеоником ЈН мале вредности 11/2013.
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 02.07.2013.
  Обавештење о додели уговора за сервисирање и поравку медицинске опреме DRÄGER, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 5/2013.
  Обавештење о додели уговора

  • 02.07.2013.
  Обавештење о додели уговора Сервисирање медицинске опреме IVEX преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 4/2013
  Обавештење о додели уговора

  • 02.07.2013.
  Обавештење о додели уговора ЈН мале вредности 4/2013 текстилни материјал
  Обавештење о додели уговора

  • 02.07.2013.
  Обавештење да није закључен уговор ЈН мале вредности 9/2013 апарати за терапију кисеоником
  Обавештење да није закључен уговор

  • 02.07.2013.
  Измена и допуна конкурсне документације за енергенте отворени поступак 3/2013
  Измена и допуна конкурсне документације

  • 26.06.2013.
  Обавештење о додели уговора за набавку тоалет папира и папирних убруса за руке (ЈН мале вредности 7/2013)
  Обавештење о додели уговора

  • 21.06.2013.
  Позив за подношење понуда и конкурсну документацију за набавку кардиореспираторних монитора у отвореном поступку ЈН 6/2013
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 19.06.2013.
  Обавештење о закључењу уговора за набавку услуге осигурања имовине лица и возила (ЈН мале вредности 3/2013)
  Обавештење о закључењу уговора

  • 19.06.2013.
  Измена конкурсне документације за набавку дизел електроагрегата и инсталација (ЈН 4/2013 отворени поступак)
  Измена конкурсне документације

  • 17.06.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за на бавку апарата за терапију кисеоником (ЈН мале вредности бр. 9/2013)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 12.06.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку дизел електроагрегата и инсталација (ЈН 4/2013 у отовореном поступку)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 11.06.2013.
  Одговор на додатна питања у вези набавке енергената у отвореном поступку 3/2013
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 10.06.2013.
  Медицинска опрема - апарат за терапију кисеоником (ЈН мале вредности 9/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 10.06.2013.
  Два одговора за додатно појашњење конкурсне документације за набавку дизел електроагрегата и инсталација (ЈН 4/2013 отоворени поступак)
  Одговор на захтев за додатно појашњење MLS
  Одговор на захтев за додатно појашњење CUMMINS

  • 07.06.2013.
  Папирне пелене (ЈН мале вредности 8/2013)
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 06.06.2013.
  Одговор на захтев за додатно појашњење конкурсне документације за набавку лекова (ЈН 2/2013 отворени поступак)
  Одговор на захтев за додатно појашњење

  • 05.06.2013.
  Одлука о додели уговора за набавку и сервис медицинске опреме DRÄGER
  Одлукa о додели уговора

  • 05.06.2013.
  Одлука о додели уговора за набавку услуга сервиса опреме IVEX
  Одлукa о додели уговора

  • 05.06.2013.
  Инфузионе пумпе
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 31.05.2013.
  Дизел електроагрегат
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 31.05.2013.
  Енергенти
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 31.05.2013.
  Папирни убруси за руке
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 31.05.2013.
  Текстилни материјал
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 31.05.2013.
  Средства за хигијену
  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 28.05.2013.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (ЈН 4/2013)

  Обавештење о покретању преговарачког поступка
  Конкурсна документација

  • 27.05.2013.
  Измена и допуна конкурсне документације (ЈН 1/2013)
  за набавку лабораторијског потрошног материјала објављена 29.04.2013. године, врши се на основу члана 63 став 1 Закона о јавним набавкама, на следећи начин:

  Измена и допуна конкурсне документације

  Позив за подношење понуде (ЈН 1/2013)
  за набавку лабораторијског потрошног материјала у количини за годину дана у отвореном поступку бр. ЈН 1/2013

  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  По захтеву једног од понуђача бр. 897 од 13.05.2013., Институт за неонатологију доставља следеће:

  Појашњење конкурсне документације

  У вези захтева за додатно обавештење бр. 2494/13 од 18.05.2013.,  Институт доставља следећи:

  Одговор на захтев за додатно објашњење

  • 24.05.2013.
  Позив за подношење понуде (ЈН 7/2013)
  која се спроводи у поступку мале вредности за набавку тоалет папира у ролни у количини од 9.500 ком. и папирних убруса за руке у ролни, у количини од 8.000 ком. потребној за годину дана бр. ЈН 7/2013

  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  • 24.05.2013.
  Обавештење о покретању преговарачког поступка (ЈН 5/2013)
  Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за доделу уговора за набавку потрошног материјала и резервних делова са услугом сервисирања и поправке медицинске опреме DRÄGER MEDICAL, за период од годину дана бр. ЈН 5/2013.

  Обавештење о покретању преговарачког поступка
  Конкурсна документација

  • 21.05.2013.
  Позив за подношење понуде (ЈН 3/2013)
  за набавку услуге осигурања у јавној набавци мале вредности бр. ЈН 3/2013

  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација

  По захтеву за додатним информацијама бр. 1060/4 од 22.05.2013., Институт за неонатологију доставља одговор:

  Додатне информације

  • 30.04.2013.
  Позив за подношење понуде (ЈН 2/2013)
  за набавку ЛЕКОВА у количини од седам месеци у отвореном поступку бр. ЈН 2/2013

  Позив за подношење понуде
  Конкурсна документација